"צלול" בוועדה לתלונות הציבור: תלונות תושבי אשקלון על מטרדי ריח הם עוד הוכחה לכך שאסור לאפשר לקצא"א להגדיל את פעילותה

"משרדי הממשלה – בריאות, אוצר, הגנת הסביבה ואנרגייה, חייבים לעמוד לצד התושבים המתמודדים עם מטרדי ריח קשים ולא לאפשר לקצא"א להעלות את רמת פעילותה, שרק תגדיל את מספר אירועי הריח ואת סבל התושבים". כך אמר סמנ"ל "צלול", יובל ארבל, במהלך דיון של הוועדה המיוחדת לתלונות הציבור, על מטרדי הריח הקשים שמקורם במתקני קצא"א באשקלון.

עוד אמרה "צלול", שמפגעי הריח רק יגדלו בעקבות תוכניתה של קצא"א להרחיב את פעילות פי חמישה!!!, תוכנית לה מתנגדים המשרד להגנת הסביבה, ארגוני הסביבה ואזרחים רבים באילת, באשקלון ובכל רחבי הארץ.

במכתבם לוועדה ציינו התושבים אירוע חמור שאירע בנובמבר 2020 במהלכו נחשפו לריח חריג של דלק, בעקבותיו המליצו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות לציבור לסגור חלונות ולהימנע מפעילות מאומצת. במכתבם פירטו התושבים שורה של דרישות ביניהן עריכת סקר סיכונים של חברה חיצונית בלתי תלויה, רכישת תחנות ניטור מתקדמות שיוצבו מחוץ לגדרות של קצא"א שיתריעו על מפגעי ריח עתידיים, שקיפות המידע, קביעת מנגון בירור ועוד. יצוין, שביוני 2017 זימן המשרד להגנת הסביבה את חברת קצא"א לשימוע בעקבות תלונות של תושבי אשקלון שדיווחו על ריחות קשים.שהגיעו עד לאשדוד. גם במאי 2021 הגיעו תלונות רבות מתושבי האזור על מטרדי ריח קשים. 

לדעת "צלול" המשרד להגנת הסביבה על המשרד להגנת הסביבה להתייחס בחומרה למטרדי הריח שהם אינדיקציה לפליטת חומרים מסוכנים – במקרה זה חומרים החשודים כמסרטנים, ולהמשיך להתנגד להרחבת הפעילות של קצא"א שמבקשת להגדיל את פעילותה.