צלול בוועדה לביקורת המדינה: יש לתכנן תוכנית חירום למשק המים ולחקלאות

במהלך דיון בוועדה לביקורת המדינה בעקבות דו"ח מבקר המדינה החמור על משק המים, קראה עמותת צלול לרשות המים ולמשרד החקלאות לתכנן תוכנית חירום להצלת משק המים המצוי במשבר חמור