פעילות "צלול" למען הרחקת האסדה

יוני 2018 – מגני הים של צלול השתתפו במעגל הגולשים העצום שבו 992 גולשים, אחזו ידיים ושברו שיא עולם בדרישה להרחקת האסדה.

אוגוסט 2018 מנכ"ל צלול, מאיה יעקבס, נשאה דברים בהפגנה ברחבת הבימה בדרישה להרחיק את האסדה.

1 בספטמבר 2018 – בעצרת הסביבתית הגדולה ביותר בתולדות ישראל קראה מנכ"ל צלול, מאיה יעקבס, להרחיק את האסדה, למנוע את הפקרת הים והחופים ולשנות את סדרי העדיפות המעוותים של הממשלה ומשרד האנרגיה, המעדיפים את האינטרס של חברות הגז על פני טובת הציבור, בריאותו וזכותו לים נקי.

12 בספטמבר 2018 – "צלול" שלחה מכתב למנכ"ל משרד ראש הממשלה ולשרים אלקין ושטייניץ ובו התריעה על המשך הפקרת הים ועל חוסר האחריות והזלזול שמפגינים משרדי הממשלה, ובראשם משרד האנרגיה, בכל הקשור לשמירה על הים מפני קידוחי הגז והנפט. במכתב דרשה צלול מהשרים להחמיר את הדרישות מהחברות המפיקות גז כדי למנוע את הפגיעה בסביבה ובבריאות.