"צלול" עתרה לבג"ץ והמפקחים חזרו לעבודה

עמותת צלול עתרה לבג"ץ בדרישה מהמשרד להגנת הסביבה להשיב מיד וללא דיחוי את מפקחי המשטרה הירוקה לעבודה מלאה ולהגדירם כעובדים חיוניים. כיום מעסיקה המשטרה מספר קטן של מפקחים – מפקח בכל מחוז, כאשר יתרת המפקחים סופחו למשטרה הכחולה והם מספקים שירותי שיטור רגילים, זאת בשעה שהסביבה הולכת ומזדהמת. בעקבות העתירה, המפקחים הוחזרו לעבודה.

בעתירה טענו  המגישים: עו"ד חיה ארז, עו"ד חגי קלעי ועו"ד אוהד רוזן, כי המשרד להגנת הסביבה צמצם את מספר הפקחים ב-70%. משמעות הדבר כי בשטח פועלים 30% מהפקחים בלבד. עובדה זו עלולה לפגוע בחיי אדם, שכן מפגעים סביבתיים מסוכנים לבריאותם של האזרחים ועלולים לפגוע במערכות אקולוגיות, בחי, בצומח ובבתי הגידול שלהם.

בין המפגעים שהובאו בעתירה: זיהום בשפכים, עלייה בזיהום אוויר, ביצוע עבודות בנייה ללא היתר, כריתת עצים, השלכת פסולת לשטחים הפתוחים ועוד. לטענת "צלול", הדברים אמורים במיוחד על רקע העובדה שגם בימים שאינם ימי קורונה המשרד להגנת הסביבה והמשטרה הירוקה סובלים ממחסור חמור בכוח אדם, עובדה הגורמת לריבוי מפגעים ולתחלואה.

קדמו לעתירה מכתב ששלחה "צלול" לשר להגנת הסביבה, זאב אלקין, ולשרים נוספים בדרישה להחזיר את הפקחים לעבודה. מכתב דומה נשלח לאלקין, לראש הממשלה ולנשיא המדינה על-ידי כל ארגוני הסביבה ובהם "צלול".