ארגוני הסביבה לאלקין: נגד החלשת הרגולציה ובעד חיזוק המשרד להגנת הסביבה

אחד עשר ארגוני הסביבה ובהם "צלול", פנו לשר להגנת הסביבה, זאב אלקין, במחאה כנגד כוונת הממשלה להחליש את הרגולציה החלה על התעשייה ואת כוחו של המשרד להגנת הסביבה, דווקא בימים אלה של דאגה לבריאות הציבור.

לדברי הארגונים, האיום על בריאות הציבור הנובע מהצעדים המתוכננים כמו גם מאלו שננקטו כבר, מגיע כתנועת מלקחיים – מחד, שורת הקלות למפעלי תעשיה ומאידך, צמצום דרמטי בכוח הפיקוח והאכיפה (החלש מידי גם דרך שגרה) של המשרד להגנת הסביבה. שורת ההקלות המתוכננות לתעשייה, כמוה כמתן זכות וטו בידי התעשיינים לבטל ולשנות כל החלטה ודרישה של המשרד להגנת הסביבה. זאת, במקביל להוצאת כ70% מעובדי המשרד לחופשה, ובראשם מפקחי המשטרה הירוקה ומפקחים מיחידות נוספות, שחסרונם בשטח גורם לעלייה ברמת העבריינות הסביבתית בכל התחומים, מובילה להפקרה רבתי של הסביבה ושל בריאות הציבור.

עוד כתבו הארגונים: "ידוע לנו שההנחיות להקלות ברגולציה סביבתית נובעות מלחצים המופעלים מצד המפוקחים עצמם, המנצלים את המצב כדי לזכות בהקלות. אנו מבינים ומזדהים עם הצורך לסייע ולהקל על התעשייה דווקא בשעה קשה זאת, בפרט בכל הנוגע להיבטים טכניים יחסית של הרגולציה כגון מועדי דיווח, אך לא ייתכן שההקלות לתעשייה שהינן מהותיות ונרחבות תקודמנה במחטף וללא דיון מעמיק ומאוזן שיבחן את המחיר הבריאותי והסביבתי שלהן. כפי שהן מקודמות כיום, הקלות אלו יבואו על חשבון בריאות הציבור והסביבה, באופן שיפגע פגיעה חמורה וארוכת טווח ברמות זיהום הסביבה ואף יחזירו את הגנת הסביבה למעשה שנים לאחור. זהו מצב בלתי נסבל תמיד, ובמיוחד בימים אלה, בהם המדינה והעולם פועלים להגנה על בריאות הציבור.

"ההחלטה על הקלות למפעלי תעשיה מגיעה במקביל לצמצום משמעותי של מספר המפקחים ופגיעה ביכולת האכיפה של המשרד. כך, בעוד שתעשיות ותשתיות שאחראיות לחלק הארי מהזיהום הסביבתי בארץ ממשיכות לפעול (כגון מפעלי כימיקלים, תעשיית הגז, ענף הבניה, טיפול בפסולת ובשפכים), וזוכות לשורת הקלות והטבות, המשרד להגנת הסביבה דווקא מתפרק בפועל מסמכויות הפיקוח והאכיפה שלו ולא ממלא את תפקידו כשומר הסף שאמור להגן על הפגיעה בציבור ובבריאותו כתוצאה מהזיהום של אותם גורמים".

לדברי הארגונים: "אנו סבורים כי על הממשלה לעשות את הדבר העיקרי המוטל עליה – להגן על הציבור, על בריאותו ועל חייו גם מפני זיהום, בכל הכלים העומדים לרשותה. במקום להחליש את המשרד להגנת הסביבה, החלש מאוד גם כך, באמצעות השבתתו הכמעט מוחלטת, ובמקום להעניק הקלות ברגולציה, על הממשלה לשנות את יחסה להגנת הסביבה מהקצה לקצה, ולהתייחס להפחתת זיהום כרפואה מונעת. לשם כך, יש לתמוך דווקא בחיזוק הרגולציה הפועלת לטובת הציבור והסביבה, למנוע מתן הקלות שעלולות לפגוע בבריאות הציבור, לחזק את יכולות ואת סמכויות האכיפה של המשרד להג"ס ובעיקר להשיב את כל מפקחי המשרד להגנת הסביבה לעבודה.

"אנו מבקשים להדגיש, כי רגולציה סביבתית חכמה ואפקטיבית היא אינטרס לאומי חשוב. היא חשובה לציבור ולבריאותו, לסביבה, לכלכלה וגם לגופים עליהם היא חלה, שכן היא יוצרת ודאות וסדר, שהם הבסיס החשוב ביותר לכל מפעל תעשייתי. לכן, אין להקל עליה ואין ליצור מצב של איפה ואיפה.

לא זאת בלבד, אנו מצפים מהממשלה שעתידה לקום, להשלים חוסרים בחקיקה הסביבתית ולשפר חוקים מיושנים בכל התחומים, ולאכוף את החוקים הקיימים כיום. אי-אכיפת חוקים יוצר כאוס, אווירה של אי-ציות וחוסר שוויון בין מי שמציית לחוק לבין מי שלא. ובעיקר המצב גורם לאובדן האמון מצד הציבור, שכיום יותר מתמיד צריך לדעת שיש לו על מי לסמוך ויש מי שמגן על חייו ובריאותו.

בעוד המדינה ספונה בבתים ומתמודדת עם אתגרים בריאותיים וכלכליים-חברתיים כמוהם לא ידעה, חשוב שהמשרד להגנת הסביבה ימשיך להגן על בריאות הציבור ועל הטבע, על מנת להבטיח שגם כעת ובעיקר כשתסתיים תקופה אפלה זו תהיה לנו סביבה נקייה ומזמינה לשוב ולצאת אליה.

מכתב ארגוני הסביבה אכיפה ורגולציה בימי קורונה