דוח פתיחת עונת רחצה 2020 – רשימה ארוכה של חופים סגורים לרחצה

פתיחת עונת הרחצה מתעכבת, אך למרות זאת חלק מהחופים סובלים מזיהום. עמותת צלול דורשת מרשות המים לזרז הקמת מאגרים, להקים את מט"ש יד חנה ולמנוע את המשך הזיהום והדרת הציבור מהחופים

עונת הרחצה 2020 תפתח בקרוב, באיחור לעומת אשתקד בעקבות הקורונה. למרות זאת שורה ארוכה של חופים סגורים לרחצה בעקבות זיהום. סגירת החופים בעקבות זיהום מונעת מהציבור את האפשרות ללכת לים ופוגעת בסביבה הימית.

חוף אכזיב סגור לרחצה בעקבות הזרמת קולחים ממכון טיהור שפכים (מט"ש) נהרייה, איום הזיהום מעל לחופי עכו הוסר בראשית מאי, לאחר תקופה ארוכה, בעקבות הזרמת קולחים ממט"ש כרמיאל ומט"ש עכו, חוף בית ינאי וחוף מכמורת סגורים בעקבות הזרמת קולחים ממט"ש חדרה ובעקבות זיהום המגיע לנחל אלכסנדר מתחום הרשות הפלשתינית, חוף פולג נשאר סגור אף הוא. חוף מי עמי באשדוד סגור בעקבות זיהום המגיע מנחל לכיש.

הסיבה להזרמת הקולחים המזוהמים היא מחסור חריף במאגרים לאיגום הקולחים בכל רחבי הארץ. זאת בעקבות החלטה של רשות המים ומשרד האוצר שלא להקים מאגרים בחמש השנים האחרונות, זאת למרות הגידול באוכלוסיה (1.8% בשנה) והגידול בצריכה. רשות המים אמנם עושה כיום מהלכים להקמת מאגרים חדשים, אך ספק אם תצליח להדביק את הפער. התוצאה הצפויה מכך היא המשך הזרמה וזיהום גם בחורף הבא. תופעה שיש לשים לה סוף. הזיהום בנחל אלכסנדר יפסק רק לאחר הקמת מט"ש ביד חנה שיטפל בשפכים המגיעים מתחום הרשות הפלשתינית  (שכם, טול כרם והישובים סביבן). המט"ש נמצא בהליכי תכנון מזה כ-10 שנים והגיע הזמן לצאת לשלב הביצוע.

עמותת צלול דורשת ממשרד האוצר ומרשות המים לזרז את המהלכים להקמת מאגרים ולשפר את איכות הקולחים המוזרמים. אי אפשר לשאת מצב שבו בתחילת כל עונת רחצה חלק מהחופים סגורים בשל הזרמת קולחים.

חשוב להדגיש, שאם הקולחים היו מטופלים לרמה גבוהה יותר (שלישונית ולא שניונית), אפשר היה למנוע חלק מסגירות החופים. מכאן, שיש  לשפר את האיכות ללא דיחוי, כפי שאכן כתוב בתקנות, לפיהן כל הקולחים היו צריכים להיות מטופלים לרמה שלישונית עוד ב-2015. עיכוב הטיפול ועצימת העין של השלטונות, היא תופעה שיש לשים לה סוף.