סקר "צלול" וגאוקרטוגרפיה: דעת הציבור לגבי ארגוני אקלים בינלאומיים הורעה בעקבות דברי בכיריהם לאחר שבעה באוקטובר

בעקבות ועידת האקלים העולמית COP 28 בדובאי ועל רקע התבטאויותיהם של פעילי אקלים מרכזיים נגד מדינת ישראל ביחס למלחמה בעזה, יזמה עמותת "צלול" סקר בשיתוף "גיאוקרטוגרפיה" שבדק את עמדות הציבור ביחס לחשיבות המאבק במשבר האקלים והעמדות כלפי ארגוני הסביבה והאקלים הישראלים והבינלאומיים.
הסקר מצא שעמדות 2/3 מהציבור ביחס לחשיבות המאבק במשבר האקלים לא נפגעו עקב התבטאויות של פעילים בתנועת האקלים העולמית נגד מדיניות ישראל. יחד עם זאת על כרבע מהציבור הישראלי התבטאויות אלו השפיעו לרעה מבחינת תפיסת חשיבות המאבק. בקורלציה לכך, הסקר מצא שכ- 2/3 מהציבור לא שינו את עמדותיהם ביחס לארגוני הסביבה והאקלים הישראליים ואילו עמדתו של כרבע מהציבור השתנתה לרעה. ביחס לארגוני הסביבה והאקלים הבינלאומיים הסקר מראה שכ- 50% מהציבור לא שינה את עמדותיו ביחס אליהם ואילו 50% הנותרים שינו את עמדתם לרעה. הסקר חשף בנוסף שעבור 2/3 מהציבור המאבק במשבר האקלים חשוב ומשמעותי באופן אישי. למעלה מ- 50% מהציבור הדתי והחרדי דיווחו כי המאבק במשבר האקלים אינו חשוב להם.

לדעת "צלול", הסקר מוכיח שגם בעקבות הביקורת השלילית שמגיעה מפעילים מרכזיים בעולם, וביניהם גרטה ת'ונברג, עמדות רוב הציבור ביחס לחשיבות המאבק במשבר האקלים – נותרו בעינן. הנתון המדאיג שעולה מהסקר הוא הפגיעה התדמיתית בחשיבות המאבק האקלימי בקרב רבע מהציבור בארץ.
גם העובדה שעמדתו של כרבע מהציבור ביחס לארגונים הסביבתיים הישראליים הפך לשלילי צריכה להדאיג, זאת למרות שרוב הציבור לא שינה כלל את עמדותיו גם ביחס לארגוני הסביבה הישראליים – דבר שמוכיח גם את ההבנה ביחס לחשיבותם של ארגוני הסביבה הישראליים וגם את ההבחנה שהציבור עושה בין הארגונים המקומיים לבין הארגונים העולמיים שגילו חוסר הבנה למורכבות הרבה של הסכסוך והיעדר אמפטיה מקומם לטבח ה-7 באוקטובר.
הסקר חושף נתון מעניין שאינו מפתיע כלל – שעבור כ- 50% מהציבור הדתי והחרדי המאבק במשבר האקלים אינו חשוב ומשמעותי. נתון זה מוכיח פעם נוספת את הצורך בעבודת הסברה והעלאת המודעות הנדרשת בקרב הקהילה הדתית והחרדית בארץ.