סקר מ-2013: רוב הציבור תומך בחוק השקיות

רוב בקרב הציבור בישראל סבור כי שקיות פלסטיק המחולקות ברשתות השיווק מסוכנות לאדם ולסביבה ומחצית מהציבור סבורים כי יש להפסיק לחלוטין את השימוש בהן, כך עלה מסקר של עמותת צלול והמועצה לישראל יפה.

  • ארבעה מכל חמישה ישראלים (79.7 אחוז) משתמשים בשקיות הפלסטיק המחולקות במרכולים כדי לארוז את המוצרים שרכשו.
  • 77.5 אחוז מהנשאלים אמרו גם שהם מודעים לנזק משמעותי שגורמות השקיות הללו לאדם ולסביבה.
  • 56.2 אחוז אמרו כי יש להפסיק לחלוטין להציע לקוחות המרכולים שקיות פלסטיק כדי שהם יאלצו להשתמש בשקיות מפלסטיק מתכלה או שקיות רב-פעמיות.
  • 49.5 אחוז אמרו שלדעתם על הממשלה לאסור את השימוש בשקיות אלה ובמקומן לחלק סלים רב-פעמיים או שקיות מפלסטיק מתכלה.
  • רק 19.3 אחוז השיבו כי הפתרון לדעתם הוא גביית היטל בן שקל אחד לשקית, כדי לעודד את צמצום השימוש בשקיות.

הסקר נערך לאחרונה על ידי מכון "גיאוקרטורגפיה" בהנהלת פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני, והוא כלל 500 משיבים בני 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל.

בעמותת צלול ובמועצה לישראל יפה אמרו כי ממצאי הסקר מעידים שהציבור בישראל – שמשתמש בכ-2.5 מיליארד שקיות בכל שנה – בשל לשינוי משמעותי בהרגלי הצריכה והקניות שלו.

ב"צלול" ובמועצה לישראל יפה ציינו, כי מאחר ששקיות הפלסטיק שימושיות, זולות ומחולקות ברשתות השיווק ללא הגבלה כחלק מתרבות הקניות, הציבור בישראל צורך כמות שקיות גדולה משמעותית מהנדרש – כ-2.5 מיליארד שקיות בכל שנה.

ב"צלול" ובמועצה לישראל יפה הדגישו כי חוק האריזות שנחקק בשנת 2011 מטפל רק בחלק קטן משקיות הפלסטיק, לאחר השימוש בהן, ואינו כולל אף מנגנון שמטרתו להפחית את שימוש השקיות במקור. על פי החוק, תאגיד מחזור היצרנים בישראל (ת.מ.י.ר) אמור לטפל רק ב-22.5 אחוז מפסולת אריזות הפלסטיק השנתית, שכוללת בתוכה שקיות "גופייה". מכיוון שבארץ אין מתקן מחזור לשקיות פלסטיק, הן מועברות למחזור בחו"ל. יתר פסולת אריזות הפלסטיק – 77.5 אחוז מהכמות השנתית – אינו מועבר למחזור ונטמן בקרקע במטמנות בישראל. החוק, אומרים ב"צלול" ובמועצה לישראל יפה, יוצר מראית עין של טיפול בשקיות ומעניק לגיטימציה להמשיך ולחלק אותן לציבור הלקוחות ללא הגבלה.