סדנה: "מפגש בין הנחלים והים", ביוזמת "צלול" ורט"ג

יש לשפר באופן מיידי את מערך האכיפה על מזהמי נחלים (כ-1,000 תקלות בשנה), להתחיל לפעול  לשיפור איכות הקולחים, מעבר לרמת תקני ענבר, ולהוסיף תקציב (מחוץ לתקציב הסגור של רשות המים) לשדרוג מט"שים, הקמת מאגרים ולשיפור הקישוריות בין המאגרים השונים. כל זאת במטרה למנוע הזרמת קולחים לנחלים, למנוע את הגידול בכמות המוזרמת ולפעול לצמצומה.

אלה מסקנות הסדנה "מפגש בין הנחלים לים" – מפגש בין בעלי עניין, רגולטורים, ארגוני סביבה והגופים המושפעים, לדיון בנושא עודפי הקולחים והשפעתם על הנחלים והים, שיזמו רשות הטבע והגנים (רט"ג) ועמותת צלול.

מטרת הסדנה הייתה לנסות למצוא כבר כיום תשובות לאחת הבעיות הסביבתיות הקשות – זיהום נחלי הארץ והים בשפכים ובקולחים. בעיה הצפויה לגדול עם השנים בעקבות העליה  בכמות הקולחים, שהיא תוצאה של הגידול בכמות האוכלוסייה וריבוי תוכניות הבנייה, ומנגד הצמצום הצפוי בשטח החקלאי, בעיקר במרכז הארץ, שבו מיוצרים מרבית הקולחים. יש לציין, כי על פי הערכה, בכל עשור גדלה כמות הקולחים בכ-120 מיליון מ"ק. כמות שיש למצוא לה פתרון, שאינו הזרמה לנחלים ולים, שכן הזרמה זו גורמת לנזק רב לסביבה, לכלכלה ולאיכות החיים בארץ.

הסדנה כללה ארבעה חלקים: מבוא שבו הובאו עמדות המשרדים הממשלתיים – רשות המים והמשרד להגנת הסביבה וכן הובאה בו השוואה, על ידי עו"ד חיה ארז, היועצת המשפטית של "צלול", בין צווי ההרשאה והיתרי ההזרמה שבחסותם מוזרמים השפכים והקולחים לנחלים ולים. בחלק השני תוארו ההשפעות הסביבתיות של הזרמת הקולחים על הים ועל הנחלים, תוך הדגשת הנזק הרב שהיא גורמת לנחלים שהם גופי מים הרגישים לכל זיהום. בחלק שלישי נותחו שלושה נחלים שזרימת הקולחים שבהם נמצאת על סדר היום הציבורי- נחל שורק, בו זורמים קולחי השפד"ן כ-20 מיליון מ"ק בשנה, נחל הקישון, שבו זורמים שפכי מפעלי הקישון ונחל אלכסנדר המתמודד עם שפכים וקולחים שמעבר לקו הירוק. בתום הצגת הנושאים נערכו סיכום על ידי פרופ' אביטל גזית ודיון מסכם אותו הנחה, אקולוג רט"ג, אבי אוזן.

במהלך הדיון הועלו טענות בדבר סדר העדיפויות הלקוי של משרדי הממשלה שאינם רואים חשיבות מספיקה במימון פעולות אכיפה על המזהמים הרבים (המשרד להגנת הסביבה), ואינם משקיעים משאבים מספיקים כדי למנוע תקלות והזרמות לסביבה (רשות המים). בנוסף, הועלה הצורך בגיבושה של תכנית ששמה לעצמה לעשות שימוש בכלל הקולחים באמצעות, איגום וניוד לאזורי ביקוש. שאלה נוספת שעלתה היא האם איכות הקולחים (שלישונית) מספיקה והאם לא הגיע העת לפעול להעלאת האיכות, תוך בדיקת השפעת הננו מזהמים על החקלאות, הנחלים והים. שאלה נוספת שעלתה היתה השוואה בין צווי ההרשאה להזרמה לנחלים והיתר ההזרמה לים, והאם לתשלום המוטל על המזרימים לים יש השפעה על הצמצום הדרמטי בכמות ההזרמות.

תקציר הסדנה: מפגש בין הנחלים לים

מצגות:

מצגת דני גרינוולד, מנהל אגף סיוע, רשות המים

מצגת רני עמיר מנהל היחידה להגנה על הסביבה הימית, המשרד להגנת הסביבה

מצגת ד"רמצגת אמיר ארז מנהל אגף מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה

מצגת מצגת ג'ק סילברמןחיא"ל

ד"ר דנה מילשטיין, אקולוגית נחלים רט"ג

אילן הלבץ 1   2אילן הלבץ 2  נחל שורק והשפד"ן וראייה כוללת של הקולחים

יאיר סואריד"ר יאיר סוארי, נחל אלכסנדר

רקפת קובליו,  ראשת תחום תעשיות רשות נחל הקישון

ד"ר דויד פרגמנט, נחל הירקון

עו"ד עוד חיה ארז, צלול