נחל לכיש: עוד הזרמת שפכים ממט"ש תימורים

שפכים וקולחים ממשיכים לזרום לנחל. עמותת צלול דורשת לפתוח בחקירה מיידית של כל הגורמים

מראשית ינואר 2019 זורמים קולחים באיכות נמוכה לנחל לכיש כתוצאה מעודפים שהצטברו במאגרי הקולחים של מושב תימורים. ההזרמה גרמה לזיהום הנחל, שבשיקומו הושקעו מאמצים רבים, לסגירת חוף בן מי לרחצה ולזעם רב מצד תושבי אשדוד שרואים כיצד הנחל שלהם, סובל שוב מזיהום.

אם לא די בכך. ביום רביעי (13.2.19) ארעה תקלה במט"ש תימורים שגרמה להזרמת שפכים לנחל. התקלה אמנם תוקנה, אך הנזק לנחל גדל.

על פי בדיקות שנערכו בנחל ובאסטואר (מורד הנחל הגובל בים), הנחל סובל מעליה ברמת האמוניה ובירידה בכמות החמצן המסכנת מאוד את הדגים. אמנם לפי שעה טרם אותרה תמותת דגים, אך אם הזרמת הקולחים תמשך מעבר לעונת הגשמים, גם זה יקרה. באם הירידה בכמות החמצן תמשך, לא יהיה מנוס מלהזרים לנחל מים נקיים כדי להצילו. מדובר בבזבוז כפול – מי המאגרים שהיו צריכים לשמש להשקייה מוזרמים לנחל, אליו יש להזרים מים נקיים כדי למנוע את הנזק שגורמים הקולחים.

עמותת צלול דורשת ממחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה לפתוח בחקירה מקיפה שתברר את שרשרת הכשלים שהביאה למצב שבו המט"ש והמאגרים חדלו לתפקד וגרמו להזרמת הקולחים וכן מדוע הרשויות האחראיות – רשות המים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה לא מנוע את התדרדרות המט"ש והמאגרים. חמור מכך, לא מנעו חדירת תמלחות למט"ש מצד מפעלי האזור. יש לציין, כי מצבם הרעוע של מט"ש תימורים ושל מאגרי תימורים ידוע מזה זמן רב, אך למרות זאת לא בוצעה אכיפה, שיכלה למנוע את ההזרמה.