"צלול" והמועצה לישראל יפה פועלות לשיקום נחל גזר

עמותת צלול, בשיתוף המועצה לישראל יפה, נטלו על עצמן את המשימה להביא לניקוי נחל גזר (יובל של נחל האיילון) מהזיהום המושלך אליו: שפכים וקולחים המוזרמים מהרשויות שלאורכו וכן פסולת שמשליכים לתוכו התושבים

בסרטון: צילום רחפן לכל אורך הנחל. שכונת גני נער, שכונת אחיסמך הנמצאת בבניה ושכונת גן חקל. בנחל זורם ביוב תוצאת תקלה בתחנת השאיבה של רמלה. על גדותיו ערמות פסולת. (צילום: עמותת צלול אוקטובר 2019)

נחל גזר הוא נחל אכזב, בצפון שפלת יהודה, שזורמים בו מים רק בעונת החורף. ראשיתו של הנחל בסמוך לתל גזר והוא מתחבר לנחל אילון, שהוא אחד מיובלי הירקון.

לאורך הנחל נבנתה לפני מספר שנים שכונת גני יער השייכת לעיר לוד. בשלבי בנייה מתקדמים נמצאת גם שכונת אחיסמך, גם היא בתחום העיר לוד, שבה 3,000 יחידות דיור. בהמשך הנחל נמצאת שכונת גן חלק ב', בתחום העיר רמלה, בה מתגוררות משפחות בדואיות, שבתיהן ממש על גדת הנחל. 

הנחל סובל ממגוון זיהומים: ביוב המוזרם אליו בעקבות תקלות  בתחנות שאיבה של רמלה ושל לוד (כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסרטון) הזרמת קולחים ממט"ש אילון, בעיקר בעונת החורף (ההזרמה מתבצעת בעקבות העדר כושר איגום במאגרי הקולחים ובשל העדר ביקוש חקלאי לקולחים אלה). לאורך הנחל ערמות של פסולת בניין, שמשליכים קבלנים וכן ערמות של פסולת שמשליכים תושבים מגן חקל ב'. הפסולת הכוללת גם פגרי בעלי חיים ופסולת ביתית, גורמת למפגעים רבים ולזיהום מורד הנחל.

עמותת צלול והמועצה נטלו על עצמן את המשימה להביא להפסקת זיהום הנחל ולדרוש את שיקומו לכל אורכו. לשיקום הנחל יש חשיבות סביבתית ואקולוגית וכן חשיבות חינוכית לאזור כולו ההולך ונבנה בצפיפות רבה. אמנם קטע הנחל שבסמוך לגני יער משוקם מבחינה פיזית, אך הזרמת הביוב והקולחים מחבלים בשיקום זה וגורמים למטרדי ריח וליתושים.

מה כוללת תוכנית "צלול" והמועצה?

גיוס ראשי הרשויות לאורך הנחל בדרישה משותפת להפסקת הזיהום.

גיוס התושבים החיים לאורך הנחל למאבק למען הנחל.

דרישה להפסקת הזרמת הביוב והקולחים.

פעילות בקרב שכונת גן חקל להפסקת הזרמת הפסולת לנחל.

שיתוף פעולה עם רשות ניקוז ונחלים ירקון לשיקום כל אורכו של הנחל.