נחלים – מילון מונחים

אוטריפיקציה Eutrophiction  גידול יתר של צמחיית מים עקב עודף מזון. גורמת להתדלדלות כמות החמצן המומס במים. עלולה לגרום לתמותת דגים נרחבת.

אגף מים ונחלים שייך למשרד להגנת הסביבהאחראי על כל נושא שיקום הנחלים בארץ. מנהל האגף – אלון זס"ק.

אגנים ירוקים (ווטלנד) ביצות מלאכותיות המחקות את תהליכי הטיהור המתרחשים בביצות טבעיות. הצמחייה השתולה באגנים מסננת חומרים אורגניים ומוצקים מרחפים.בעולם פועלים אלפי אגנים. האגן הגדול ביותר בארץ הוקם בהוד השרון, לטיהור קולחי הוד השרון וכפר סבא לפני הזרמתם לירקון.

אגן ניקוז אזור יבשתי מוקף בהרים שממנו מתנקזים מים בערוצים אל המקום הנמוך ביותר. נקרא גם אגן היקוות.

אוגר תפעולי נפח המים הניתן לניצול המצוי בין המפלס המרבי והמפלס המזערי במאגר.

אכיפה הפיקוח על קיום החוק. העדרה הוא אחד הכשלים הגדולים ביותר של המשרד להגנת הסביבה, שאינו מצליח להשליט את החוק על המזהמים.

אמוניה תוצר של פירוק חומר חנקני או תוצר של זיהום תעשייתי. רעיל מאוד לבעלי חיים ימיים.

אסטואר שפך הנחל. מקום המפגש של הנחל עם ים או עם אגם. מי הנחל ממתיקים את מי הים המלוחים ואילו חדירת מי הים לנחל ממליחה את מימיו בסמוך לשפך. יצורים רבים הסתגלו לחיים בשפך הנחל והם עמידים לטווח מליחויות רחב.

 אפקט החממה השערה לפיה גזים מחצביים שנפלטים מכדור הארץ גורמים לחמום האטמוספרה ולתופעת ההתחממות הלגובלית.

 אקוויפר שכבת סלע נקבובית המכילה מים ומאפשרת זרימתם באופן המאפשר את שאיבתם והפקתם.

אתחול תהליך המתרחש בנחל, בדרך-כלל בעקבות ירידת גשמים ולאחר שטפונות, הגורם לנחל להתעורר מחדש לחיים.

אתרי פסולת גורמים ליצירת תשטיפים הזורמים לטבע ולנחלים וגורמים לזיהום רב ולסכנת התפשטות מחלות.

ב

בוצה תוצר הלוואי של תהליך טיהור השפכים. מכילה חיידקים, חומר אורגני ומינרלים. ניתן להשתמש בה כחומר דשן או כחומר ליצור אנרגיה. בוצת השפד"ן (מכון הטיהור של גוש דן) מוזרמת לים מזה שנים. עמותת "צלול" דורשת להפסיק את ההזרמה לים ולהפוך את הבוצה לדשן. לאחרונה פטרה ועדת פנים והגנת הסביבה של הכנסת את השפד"ן מתשלום היטל הזרמה לים וזאת בעקבות לחץ שהפעילו חברי הכנסת של הליכוד ושל קדימה על הוועדה.

בית גידול לח מתאפיין בטמפרטורה נמוכה, צל, מים רדודים, זרימה קלה ואיכות מים טובה. שאיבת מי המעיינות בארץ הביאה להרס רוב בתי הגידול הלחים בארץ, עד שכיום נותרו כ-3% מהם בלבד.

בצורת מיעוט גשמים בהשוואה לממוצעים של שנים קודמות.

ברכות דגים בית גידול מלאכותי לדגי מאכל. נחשבות לאחד ממזהמי הנחלים. מפעילי הבריכות שואבים, מים מנחל סמוך, ומזרימים לתוכו הפרשות דגים, חומרי הזנה ותרופות. בעקבות דרישת עמותת "צלול" הכריזו המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות על רפורמה בענף המדגה, שמטרתה להפסיק את זיהום הנחלים בפלט בריכות הדגים. עלות הרפורמה כ-120 מיליון שקל. כשלושה מיליון שקל למדגה.

בתי בד מקום לייצור שמן מפרי הזית. בשנים האחרונות הפכו בתי הבד למקור זיהום קשה לנחלים וזאת בעקבות הזרמת גפת ועכר, שהם תוצר לוואי של תהליך יצור השמן, ישירות לנחלים. עיקר ההזרמה מתבצעת בחודשי הסתיו, בעונת המסיק, וגורמת לנזק קשה לנחלים. בין הנחלים הסובלים מהתופעה: נחל כזיב, נחל אלכסנדר ואחרים.

ג

גפת תוצר לוואי של יצור השמן מזיתים. בשנים האחרונות פותחו שיטות להפיכת הגפת לחומר בערה משובח.

ד

דלק  אחד המזהמים הגדולים ביותר של מי התהום ושל הנחלים. לטענת המשרד להגנת הסביבה, דלק המחלחל מתחנות דלק יצר עדשת זיהום נרחבת במקומות שונים בארץ.

ה

הבטחת מים לטבע החלטת ממשלה 2117 מ-2000 קבעה שיש להחזיר לטבע 50 מיליון מ"ק מים בשנה. ההחלטה טרם יושמה.

הידרוגרף עקום המתאר את השתנות הספיקה באפיק הנחל בפרק זמן מסוים.

המלחה התווספות מלחים לקרקע או לגוף מים. נגרמת משאיבת יתר הגורמת לחדירת מי ים למאגרי המים, אך גם מהשקיה בקולחים המוסיפה מלחים לקרקע.

השבת מים לנחלים בהתאם להתקדמות ההתפלה דרישת עמותת "צלול" להגדיל את הקצאת המים לטבע בכל שנה בהתאם להתקדמות הקמת מתקני ההתפלה בארץ עד לכמות של 180 מיליון מ"ק מים.

התפלה תהליך של הוצאת מלחים ממים והפיכתם לראויים לשימוש. לאורך חופי הארץ הוקמו בשנים האחרונות ארבעה מתקני התפלה. להערכת משרד התשתיות, בתוך 20 שנה כל אספקת המים העירונית, כ-700 מיליון מ"ק בשנה, תסופק על ידי התפלה. ארגוני הסביבה טוענים, שעל המדינה למצות תחילה את מכשירים אחרים, ביניהם חסכון במים, לפני הרחבת ההתפלה. הסיבה לכך, ההתפלה גורמת לבזבוז אנרגיה ויש לה השפעה רעה על הסביבה הימית.

ו

ועדה למתן צווי הרשאה מאפשרת למפעלים ולרשויות להזרים קולחים לנחלים למרות שהחוק אוסר זאת. הוועדה קובעת תנאים להזרמה בינים לוחות זמנים לשדרוג איכות ההזרמה או להפסקתה.  יו"ר הוועדה הוא סגן נציב המים וחברים בה המשרד להגנת הסביבה, נציג משרד הבריאות, והשירות ההידרולוגי. המשרד להגנת הסביבה עוקב אחרי ביצוע צוי ההרשאה, ובמידת הצורך פותח בהליכי אכיפה.

ועדת החקירה הממלכתית לניהול משק המים הוקמה בעקבות המשבר החמור במשק המים. הועדה ברשות השופט דן ביין, שמעה שורה ארוכה של מומחים שרים לשעבר ובהווה ושורה ארוכה של ארגונים, והמליצה שורה של המלצות שברובן טרם יושמו. בין המלצות הוועדה שמירה על מקורות המים מפני זיהום, השחתה וניצול יתר.

ז

זיהום כל שינוי בלתי רצוי מהתקן שנקבע אשר יכול להשפיע על בריאות והישרדות האדם או אורגניזמים אחרים.

זכות הטבע למים הבנה לפיה לטבע זכות לקבל מים נקיים ממש כמו למגזר הביתי, המגזר החקלאי והמגזר התעשייתי.

זמן פיגור leg time  פער הזמן בין שיא הגשם לשיא הזרימה, בהתחשב בסוג הקרקע.

זרחן חומר הזנה הדרוש לצמחים. חסרונו  מגביל את צמיחתם. תקן ענבר קובע 1 מג"ל זרחן.

זרימת בסיס כמות המים הזורמת בנחל ללא הכמות המצטרפת כתוצאה מירידת גשמים.

 ח

חופי ים  הזיהום שהושלך לנחלים מגיע בסופו של דבר לחופים וגורם לסגירתם לרחצה. בין החופים שהיו סגורים במשך שנים בשל זיהום שהגיע באמצעות נחלים – חוף נהריה, חוף עכו, חוף פולג ואחרים. בשנים האחרונות, ובעקבות הקמת מכונים לטיהור שפכים, רוב החופים נפתחו לרחצה, אך למרבה הצער, בכל שנה נסגרים לא מעט חופים לרחצה בעקבות זיהום.

חידור יכולת המים לחדור לתוך הקרקע.

חלחול תנועת המים בתוך הקרקע.

חצר אחורית ביטוי המתאר את מיצובם של הנחלים בקרב מקבלי החלטות ובקרב הציבור בעקבות הזנחתם ארוכת השנים.

ט

טיהור שפכים תהליך החרקת מזהמים אורגניים משפכים והפיכתם לקולחים.

י

ירדן דרומי מוצאו בסכר אלומות שבכנרת נשפך לים המלח. נחשב לנהר קדוש עבור הנוצרים והמוסלמים. סובל במשך שנים ארוכות מזיהום שמקורו בשפכי העיר טבריה (באמצעות המוביל המלוח) המועצה האזורית עמק הירדן ומשפכי בית שאן והמועצה האזורית גלבוע שהוזרמו אליו באמצעות נחל חרוד. בשנים האחרונות, ובעקבות, פעילות "צלול" וארגונים נוספים, הוחל בהקמת מכונים לטיהור שפכים לאורכו. מט"ש ביתניה בצפון ומט"ש בית שאן. הקמת המכונים מבשרת על הפסקת הזיהום. עתה יש לפעול להשבת מים לנחל.

כ

כלורידים מדד למליחות המיםהשקיה במים בעלי ריכוז גבוה עלולה להביא להמלחה הדרגתית של מי התהום ולפגוע בחלק מהגידולים. תקן ענבר להזרמה לנחלים קובע רמה מרבית של 400 מג"ל כלורידים.

ל

לימנולוגיה תורת האגמים. מתארת את התהליכים הפיזיים, הכימיים והביולוגים המתרחשים בהם.

מ

מטב"ח מתקן טיפול בבוצה חקלאית. מי הנטל, בעלי זיהום אורגני גבוה מוזרמים בדרך כלל לשדות וגורמים לנזק לטבע ולנחלים.

מט"ש מכון טיהור שפכים. מסוגל להפוך שפכים גולמיים למי קולחים הראויים להשקייה.

מי מקור המים הטבעיים שזרמו בנחל. לעיתים אלה מים שפירים ולעיתים מים מליחים. לדעת הרט"ג יש להשיב לטבע ולנחלים מי מקור, או מים באיכות מי מקור.

מינים פולשים  צמחים ובעלי חיים שהובאו לארץ בצורה מלאכותית. בארץ ידועים 18 מיני עופות חדשים, בחלקם ברחו מהצאפרי, עשות מיני חלזונות, דעים ואצות, 220 מיני חרקים פולשים וכ-300 מינים חדשים שנדדו לים התיכון באמצעות תעלת סואץ. המינים הפולשים פוגעים באוכלוסיה המקומית של החי והצומח. על גדות הנחלים מתפשטת השיטה המכחילה והאמברוזיה שגורמת לנזקים רבים לצמחיה המקומית.

מים שפירים איכותם טובה והם ראויים לשתיה או לכל שימוש אחר.

מים מליחים מים שמליחותם בינונית בין מים מלוחים למים שפירים. התפלתם זולה יותר מהתפלת מי ים.

מי תהום מים האגורים בתת הקרקע. מתמלאים ממי גשם, נובעים דרך המעיינות או נשאבים בצורה מלאכותית.

מכלול נופי  (עפ"י תמ"א 35) שטח עליו חלות הגבלות פיתוח.

מקורות חברת המים הלאומית. מספקת כ- 80% ממי השתייה וכ-70% מסך צריכת המים כולה. מתפעלת את  המוביל הארציואתמפעל ירקון נגב. אספקת המים מתבצעת דרך כ-10,500 ק"מ קווים, כ-750 בריכות ו-91 מאגרים.

נ

נגר עילי זרימת המים על פני הקרקע במדרונות ההרים או באפיקי הנחלים עקב ירידת גשם או נביעת מעינות. נוצר כשעוצמת הגשם גדולה מקצב החידור.

נחל איתן זורם כל השנה. מוזן על ידי מי מעיינות.

נחל אכזב זורם בחורף בלבד, מוזן בעיקר ממי גשמים או ממעיינות עונתיים.

נחל אפיזודי-שטפוני זורם רק זמן קצר אחרי הגשם ומפסיק כעבור מספר ימים או אף שעות. רוב הנחלים בישראל הם נחלים אפיזודיים, אם כי מרבים לכנותם נחלי אכזב.

נחל אלכסנדר אחד מנחלי החוף החשובים. מוצאו בהרי השומרון ונשפך לים התיכון בין בית ינאי למכמורת. למרות מאמצי שיקום ארוכי שנים, גוף המים סובל מזיהום בשפכים שמקורם ברשות הפלשתינית. במהלך 2010 הזמינה עמותת "צלול" עבודה – "שיקום נחל אלכסנדר-חלופות להשבת מים", שמטרתה להציע חלופות לשיקום הנחל. העבודה, שהוכנה על-ידי חברת ההנדסה DHV הוגשה במאי 2011. בין מסקנות העבודה, הצורך הדחוף לשדרג את מט"ש יד חנה. עמותת "צלול" בשיתוף המועצה האזורית עמק חפר ורשות ניקוז ונחלים שרון הגישה בקשה למדינה לשאת בעלות השידרוג שעלותו כ-70 מיליון שקל.

ניטור מדידה תדירה של נתונים ביוטיים או אביוטיים לשם מעקב, חיזוי שינויים ונקיטת אמצעים בתגובה לשינוי.

נפתול שינויים בכיוון הזרימה של הנחל שנוצרו בשל סחיפה והשקעת חומרים על הגדות. צורתם הכללית דומה לגל סינוס. במשך הזמן הפיתולים נודדים במורד הנחל. עקמימות או פיתול הנחל נמדדת על ידי היחס בין אורכו הממשי של הנחל לבין המרחק בין ראש הנחל ושפכו. בשנים האחרונות, ולאחר שנים שבהן רשויות הניקוז עסקו בישור אפיקי הנחלים, מתוך מטרה למנוע הצפות ולהזרים את מי השטפונות במהירות הגדולה ביותר לים, הוחל בהשבת הנפתולים המקוריים מתוך הבנה, שהם מסייעים להבראת הנחל.

ס

סחרור תפיסת המים במורד הנחל והחזרתם למעלה הנחל באמצעות משאבה.

ספיקה נפח המים העובר דרך יחידת שטח ביחידת זמן.

ע

עלויות חיצוניות  עלות הייצור של מוצר מסוים מוטלת גם על אלה שלא השתתפו בייצורו.

עלות חיצונית שלילית מתרחשת במקרה שהייצור פוגע בתועלתו של האדם שאינו משתתף בייצורו. למשל, אם בתהליך הייצור נפלטים שפכים המזהמים את הנחל.

עלות חיצונית חיובית מוסיפה תועלת לאדם שלא השתתף בייצור המוצר. שווי הנכסים עולה כאשר השכונה בנויה ליד נחל נקי או פארק משגשג.

עכירות מדד הקובע את איכות המים בהתאם לדרגת צלילותם (מעבר אור).

עסקים לא מורשים בדרך כלל אינם מחוברים למערכות לטיהור שפכים ולכן מזרימים את שפכיהם לטבע ולנחלים.

עקר תוצר לוואי של הפקת  שמן הזית. העקר מתאפיין בחמיצות גבוהה ובעומס אורגני גבוה הגורם להרס מערכת החי והצומח בנחל.

ערך ציבורי שיטת בדיקה המודדת את נכונות הציבור לשלם בעבור שימור התועלת הציבורית. מחקר שערכה עמותת "צלול" מצא, שהציבור בארץ מוכן לשלם 415 מיליון שקל בשנה בעבור השימוש בנחלים נקיים.

 פ

פן ביני מפגש מי התהום עם מי הים התת קרקעיים. המים המתוקים קלים יותר מהמלוחים ולכן צפים מעליהם.

פשט הצפה מישור המשתרע משני עברי אפיק נהר. בתקופות של זרימה חלשה פשט ההצפה חרב והמים זורמים בתוך אפיק הנהר. בעת שיטפון מפלס המים באפיק עולה, עד שהנהר גולש מעבר לגדותיו ומכסה את פשט ההצפה. הצפת מישורי הפשט במי הנהר מרחיבה את אפיק הזרימה ומגבירה את כושר ספיקתו.

 צ

צח"ב BOD צריכת חמצן ביולוגית. מדד להערכת תכולת החומר האורגני במים, הנקבע על ידי כמות החמצן הדרושה לחימצון החומר האורגני (מיליגרם לליטר) בתהליך ביולוגי.

צח"כ COD צריכת חמצן כימית. מדד להערכת תכולת החומר האורגני במים, הנקבע על ידי כמות החמצן הדרושה לחמצור החומר האורגני (מיליגרם לליטר) בתהליך כימי.

ק
קואליציית המים של ארגוני הסביבה הוקמה ב-2010 מתוך מטרה לגבש עמדה  בנושאים הבוערים של משק המים – המחסור במים, התפלה, השבת קולחים, מים לחקלאות מים לטבע ולנחלים ועוד. הקואליציה יזמה את העבודה "מדיניות סביבתית לניהול משק המים" מאת רמי ארז, גדי רוזנטל וארגוני הסביבה. בין המלצות העבודה – מיצוי החסכון במים, קביעת גבולות להתפלה, דרישה להשיב מים לטבע ולנחלים, דרישה לאיכות מים, מים אפורים ועוד.
קולחים  שפכים שעברו טיפול וניתן להשתמש בהם להשקיה חקלאית.

קוליפורמים חיידקים הנמצאים בהפרשות בעלי חיים ובני אדם. משמשים כאינדיקטור לזיהום במים.

קו פרשת המים קו המחבר פסגות של הרים לאורך רכס ומגדיר את תחומי ההתנקזות של זרימת המים.
קיבולת הזרם כמות המים שהנחל יכול לשאת.

ר

רשות המים אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים, על שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני ומפיקי מים. אינה ממלאת אחר החלטת הממשלה להקצות 50 מיליון מ"ק מים בשנה לטבע ולנחלים, בטענה של מחסור במים.

רשות הטבע והגנים רשות ממשלתית האחראית  על שמירת ערכי הטבע והמורשת, על ניהול שמורות טבע וגנים לאומיים ועל אכיפת חוקי שמירת הטבע בשטחים הפתוחים. עובדיה מנטרים את הנחלים פעמיים בשנה – בסתיו ובאביב.

רשות פלשתינית אחראית להזרמת חלק ניכר מהשפכים בנחלים. בעיקר לנחל הקישון, נחל אלכסנדרונחל באר שבע. במסגרת הסכם אוסלו התחייבו הפלשתינים לטפל בשפכיהם, באמצעות הקמת מערכות לטיהור שפכים, במימון המדינות התורמות.  לפי שעה רוב המתקנים לא הוקמו והשפכים ממשיכים לזרום לעבר הקו הירוק.

רשויות ניקוז ונחלים גוף סטאטוטורי עצמאי, הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי"ח 1957. תפקידו לדאוג לניקוזו הסדיר של התחום שנקבע בצו המקים, ולשם כך להקים, לשנות, להחזיק ולפתח מפעלי ניקוז באותו תחום. בשנים האחרונות נמתחה ביקורת קשה על רשויות הניקוז, על-כך שראו בנחלים מכשיר לסילוק שטפונות בלבד ולכן תחזקו אותם בצורה אגרסיבית- ישרו פיתולים, כיסחו צמחיה, השמידו את החי והצומח ועוד. בעקבות ביקורת זו שינו חלק מהרשויות את גישתן.

רשויות נחל מוקמות על פי חוק ותפקידן בארץ שלוש רשויות בלבד- רשות נחל קישון, רשות נחל ירקון ורשות נחל באר שבע.

ש

שאיבת יתר שאיבת מים בקצב גדול יותר מקצב המילוי הטבעי. עלולה לגרום לחיסול המשאב הטבעי.

שפכים גולמיים מאז קום המדינה זרמו בנחלים כ-9.4 מיליארד מ"ק שפכים וקולחים ברמה נמוכה. כ-185 מיליון מ"ק בשנה.

שפכים תעשייתיים מכילים שמנים ומתכות כבדות. גורמים לנזק כבד לטבע ולסביבה. נחל הקישון סבל במשך שנים מהזרמת שפכים אלה. בשנים האחרונות ההזרמה אמנם הופסקה, אך מי הנחל נותרו מזוהמים בעקבות בוצה תעשיתית מזוהמת שנותרה בקרקעית הנחל.

ת

תאגיד מים גוף סטטוטרי שתפקידו לטפל במים ובביוב של הישוב. התאגיד קונה את המים ממקורות או מפיק אותם בעצמו ומוכר אותם לצרכנים.על התאגיד מוטל לטפל גם בנושא השפכים ולמנוע את זליגתם לטבע ולנחלים.

תחנה הידרומטרית מורכבת מעמוד המודד מפלס המים ומאפשר לחשב את הספיקה.

תחנות קיץ משאבות המוצבות בפתחי הניקוז ותפקידן למנוע הגעת מזהמים לנחל בתקופת הקיץ. מוצבות לאורך הירקון לאחרונה הוקמו לאורך נחל לכיש.

תמותת דגים אחד הסימנים המובהקים לזיהום במקור מים.

תמלחת
 תמיסה המכילה מלחים. בארץ מצווים מפעלים לפנות תמלחות למקומות מורשים ולא להזרימן למכוני הטיהור מחשש המלחת מי ההשקיה ומי התהום.

תפיסת שטפונות מי השטפונות הם מי גשמים שאינם מחלחלים אל המאגרים התת-קרקעיים השונים. מקורות עושה מאמצים לתפוס מים אלה וזוכה על כך לביקורת מצד אקולוגים הטוענים שהנחל זקוק לשטפונות המאפשרים את שיקומו ואת אתחולו.

תקן ענבר 
קבע ב-2010 כי על המכונים לטיהור שפכים לייצר קולחיםבאיכות שלישונית המתאימה להשקייה  לכל הגידולים.

תקנות צנרת  נקבעו ביוני 2011 מטילות חובת תחזוקת צנרת הביוב והמים על הרשות המקומית, וכן חובת דווח למשרד הבריאות ולרשות המים למקרה של איום על מקורות המים.