מכתב עמותת צלול למנהל רשות המים ואחרים בדרישה לנקות את המפרץ

מכתב עמותת צלול למנהל רשות המים ואחרים בדרישה לנקות את המפרץ

עמותת צלול מבקשת מרשות המים, ממשרד הבריאות ומהמשרד להגנת הסביבה להפעיל את סמכותם ולאכוף על חברת דלק לנקות לאלתר את מתחם מפעל תעשיות אלקטרוכימיות המזוהם בכספית ובחומרים אורגניים נדיפים, בין באמצעות הוצאת צו לתיקון המעוות ובין באמצעות הגשת כתב אישום פלילי.

כידוע לכבודכם, מפעל תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטרום לשעבר) לייצור פי.וי.סי, בשטח 430 דונם, פעל במפרץ עכו בין השנים 1952 ו- 2003. המפעל נסגר בעקבות הכרזתו כחדל פירעון, בעקבות שריפה שפרצה בו ובעקבות מציאת ריכוז גבוה של כספית וחומרים מסוכנים אחרים בקרקע המפעל (דיאוקסינים, מזהמים אורגנים מוכלרים, אסבסט ועוד).

ב-2004 הטיל בית המשפט על המשרד להגנת הסביבה לסלק את החומרים המסוכנים משטח המפעל, אך החומרים המסוכנים שהוחדרו לקרקע במשך שנים לא טופלו, והם ממשיכים לזהם את מי התהום, את רצועת החוף, את הים ואת הדגים. אמנם המפעל אינו פועל מזה שנים, אך הזיהום ממשיך להשפיע על האזור כולו.

ואכן, בכל הדו"חות של התכנית הלאומית לניטור מימי החופין של ישראל בים התיכון, שפורסמו בשנים האחרונות, דווח על זיהום חמור בכספית במי המפרץ. דו"ח של המשרד להגנת הסביבה מ-2009 דרג את שטח המפעל במקום השלישי מכלל הקרקעות המזוהמות בארץ.

ביולי  2011 רכשה קבוצת דלק בבהילות רבה את קרקע המפעל מאת כונס הנכסים הרשמי, במטרה להקים מתקן לקליטת גז. למיטב ידיעת "צלול", במסגרת המכירה נמסר ל"דלק" כי יהיה עליה לנקות ולשקם את שטח המפעל על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. תכניתה של "דלק" להקים את מתקן קליטת הגז לא יצאה אל הפועל, בסופו של דבר, בעקבות התנגדות משרד הביטחון. מאז, שטח המפעל עומד שומם, אך ממשיך לזהם את מי התהום ואת הים. על השטח קיימות תכניות בנייה עתידיות, אך מועד יישומן אינו ידוע.

ככל הידוע ל"צלול", בעקבות דרישת המשרד להגנת הסביבה ובהנחיית רשות המים, מימנה חברת דלק סקר קרקע וסקר סיכונים שבוצעו על-ידי חברת Environmental Resources Management, שמטרתו לאתר את המקומות בהם נותרו החומרים המסוכנים ולהציע דרכים לטפל בהם. התוצאות החלקיות הועברו למשרד להגנת הסביבה, על-פי דרישתו, במהלך 2017. כאשר המשרד להגנת הסביבה ורשות המים ביקשו השלמות לסקר, הם נתקלו בסחבת, בגרירת רגליים ובסירוב להעביר את התוצאות המלאות.

לאחרונה המשרד להגנת הסביבה ורשות המים הבינו שדלק "מהתלת" בהם, וכי אין לה שום כוונה להעביר את התוצאות המלאות, להתקדם עם ביצוע סקר הסיכונים וסקר הקרקע ולטפל בקרקע. עוד נודע ל"צלול", שביוני 2018, בעקבות דרישה מפורשת של המשרד להגנת הסביבה להעסיק חברה ישראלית המתמחה בתחום זיהומי הקרקע ושמכירה את הנחיות המשרד, שכרה דלק את חברת גיאופרוספקט שתעבוד מול החברה האנגלית במטרה להשלים את הסקר.

לאור מצב עניינים זה, המתאפיין בסחבת וגרירת רגליים ולאור העובדה שהחומרים המסוכנים ממשיכים לחלחל למי התהום, לזהם את החופים את הים ואת הדגה, ולאור העובדה, שכפי הנראה, אין בכוונת דלק לנקות את הקרקע בטווח הנראה לעין, נראה כי אין מנוס מנקיטה באמצעי אכיפה.

ל"צלול" ידוע, שחברת דלק לא גרמה לזיהום הקרקע, אך כבעלים הנוכחי וכמי שרכשה את הקרקע בעיניים פקוחות כשמצב זיהום הקרקע  היה ידוע לה היטב, מוטלת עליה האחריות לנקות את הקרקע ולהפסיק את המשך הנזק למי התהום והים, בלי קשר לתוכניותיה לטווח ארוך, באם הן אכן קיימות. זה המקום לצטט מדבריו של השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, בעת מכירת הקרקע: "מכירת הקרקע המזוהמת על-ידי המפרק היא אינטרס סביבתי מובהק, שכן כעת סוף סוף יש למשרד כתובת ממנה ניתן לדרוש את ניקוי ושיקום הקרקע וזאת ללא קשר מה יהיה ייעודה העתידי לאחר שיקומה" (כלכליסט 18.7.11). דברים אלה מעידים יותר מכל על כוונות המדינה בעת מכירת הקרקע ועל הסכמת דלק לבצע את הניקוי, שכאמור, יש לבצעו ללא שיהוי נוסף.

השארת תגובה