מס על חד פעמי: הדרך לצמצום השימוש הפרוע

ועדת הכספים קיימה דיון באישור המס על הכלים החד פעמיים שמקדמים האוצר והמשרד להגנת הסביבה. בעוד שהשרה תמר זנדברג הסבירה את החשיבות הגדולה של המס במטרה לצמצם את השימוש הפרוע בפלסטיק חד פעמי, כחלק משורה של צעדים להפחתת הפסולת,חברי הוועדה טענו שהמס מכוון נגד השכבות החלשות שעושות שימוש רחב בכלים. בסוף דיון סוער הסכימו רוב המשתתפים שצמצום השימוש חשוב, אך התווכחו על הדרך ודרשו שתקבולי המס יופנו לחינוך ולפיצוי המשפחות הנזקקות באמצעות הוזלת עלות כלים מתכלים, סבסוד מדיחים ועוד. המשך הדיון נקבע למועד אחר.
עמותת צלול סבורה שמדובר במס שאין צודק ממנו שכן הוא מביא לידי ביטוי את הנזק הנורא שגורם הפלסטיק החד פעמי לסביבה ולבריאות ובעיקר לסביבה הימית. "צלול" דוחה את הטענה לפיה המס פוגע בחלשים שכן מי שימנע משימוש בכלים חד פעמיים לא ישלם אותו. יחד עם זאת קוראת "צלול" למשרד להגנת הסביבה להגביר את פעילות ההסברה בקרב הציבור ובמערכת החינוך.

בסוף שלושה דיוניום אישרה הוועדה את המס תוך הפחתת המס על כוסות חד פעמיות בהתאם לכמות הפלסטיק שבהם. לדעת "צלול" מדובר במהלך שגוי שיעודד את המשך השימוש