מכתב "צלול" לראשי הרשויות: "טפלו בנגר לפני תחילת הגשמים"

 

 

עמותת צלול שלחה מכתב לפורום ראשי רשויות החוף ולשאר ראשי הרשויות בארץ בדרישה לטפל בנושא הנגר העירוני לפני תחילת עונת הגשמים במכתב כתבה "צלול": "החורף העומד בפתח מציב אתגר בפני הרשויות המקומיות למנוע הצפות ונזקים ולמנוע הזרמת מי נגר מזוהמים לנחלים ולים.

להלן המלצות לצמצום כמות הנגר העירוני ולשיפור איכותו, במטרה למנוע את נזקיו ולהפכו ממטרד למשאב:

פעולות לטווח המידי (לפני הגשם ולאחר הפוגות ארוכות בין גשמים)

 1. ניקוי תעלות הניקוז והקולטנים מפסולת שהצטברה במהלך הקיץ – בקבוקים, כוסות, אריזות מזון, שאריות מזון, מגבונים, פקקים, בדלי סיגריות ועוד. ניקוי זה ימנע את סתימת הקולטנים והצפתם בעקבות הגשם.
 2. ניקוי קפדני של הרחובות באמצעות טיאוט ואיסוף של בדלי סיגריות, הפרשות בעלי חיים ופסולת מוצקה – אי איסוף הפסולת תגרום לסתימת הקולטנים ולהסעת הזיהום לנחלים ולים.
 3. עריכת ביקורות במקומות המועדים לזיהום: אזורי תעשייה, מוסכים ותחנות דלק, ודרישה לנקותם לפני הגשם.
 4. ניתוק מרזבים – אכיפת התקנות המחייבות את ניתוק המרזבים ממערכות הביוב כדי למנוע כניסת גשם.
 5. בקשה מהתושבים לנתב את מי המרזבים לגינה במקום למדרכה או לכביש.
 6. ניקוי החופים המוכרזים והלא מוכרזים כדי למנוע את הסעת הפסולת, בעיקר פסולת פלסטיק, לים.

פעולות לטווח הארוך

 1. הפרדה מוחלטת בין מערכות הניקוז למערכות הביוב – חדירת מי נגר למערכת הביוב גורמת לפריצת ביוב מהצינורות ולתקלות במכונים לטיהור שפכים בעקבות הצפת המערכת במים.
 2. הקמת מתקנים לתפיסת הפסולת בפתחי הנקזים העירוניים – יש צורך לרוקן את המתקנים בעקבות הגשם.
 3. הקמת תחנות שאיבה במקומות המועדים לחדירת ביוב, והפניית המים למכוני הטיהור (מט"ש).

פעולות לטווח הארוך

 1. תכנון שכונות חדשות תוך התחשבות בנושא הנגר – שיתוף יועץ הידרולוגי ויועץ נוף בשלב התכנון.
 2. מתן היתרי בנייה לשכונות חדשות ומתחדשות רק באם הן כוללות פתרונות לצמצום הנגר ולשיפור איכותו.
 3. סלילת כבישים ומדרכות בחומרים מחלחלים.
 4. הקמת גינות קולטות גשם, פארקים קולטי גשם, ביופילטרים ומתקנים לאיסוף מי גגות ברחבי העיר ועידוד הציבור לקלוט מי נגר בגינות פרטיות ובגינות של בניינים.
 5. פרסום הפעולות בתקשורת במטרה להסביר לציבור את חשיבות הטיפול בנגר העירוני, החיסכון במשאבים שהוא גורם והחשיבות שבטיפול לנחלים ולים.