זעקת הקבלנים לא תמנע הצפות – תשתיות דווקא כן

זעקת הקבלנים לפיה התיקון החדש של המועצה הארצית המטיל גם עליהם את האחריות לטיפול בנגר העירוני ייקר את מחיר הדירות, מקוממת ומוטב שלא הייתה נשמעת.

התיקון החדש מבקש לחייב את הקבלנים הבונים מבני מגורים ומבני ציבור ליצור פתרונות ניקוז כך שהבניין החדש לא יגרום ליצירת נגר נוסף. כלומר, הבניין יטפל בפוטנציאל הנגר במקום להזרימו  בין האמצעים שמציעה המועצה: הקמת בורות חלחול בחצרות הבניינים שמעבירים את המים למי התהום, הקמת מאגרי ויסות במרתפי הבניינים, הקמת ריצוף מרחף שמתחתיו חללים לאגירת מי גשם, גגות ירוקים, קירות ירוקים ועוד. כולם אמצעים ידועים ומוכרים, המקובלים בעולם מזה זמן רב, תורמים לאיכות החיים בבניין חוסכים במשאבי מים ואנרגיה, והגיע הזמן שיאכפו גם אצלנו.

הנגר העירוני הוא תוצר של הגשם היורד ואינו נספג בקרקע כתוצאה מכיסוייה בבניינים, כבישים ומדרכות. מאחר ורוב הערים בארץ נבנו תוך התחשבות מעטה מאוד בגשם היורד ותוך ביצוע טעויות תכנוניות קשות ולעיתים מקוממות, כמעט כל גשם הופך אצלנו לאירוע הצפה וזיהום נחלים וים הגורם לנזקי רכוש, לנזקים בנפש ולסגירת חופי רחצה בשל זיהום.

ההתעלמות מהנגר ונזקיו מקוממת שבעתיים על רקע העובדה שכבר כיום ברור שבשל משבר האקלים כמות הנגר רק תגדל וזאת בשל אופיים של אירועי הגשם משמעות הדבר היא שבמקום להתעלם ממנו או לנסות להתעלם מהאחריות לנזקיו, יש להעירך אליו וטובה שעת אחת קודם.

 כדי להקטין את כמות הנגר ולשפר את איכותו. יש לתכנן את השכונות והבתים תוך התחשבות בסוג הקרקע ובכמויות הגשם היורדות – לא לתכנן קניונים, בתי מגורים ותחנות רכבת על תוואי נחל כפי שעשו בנהרייה ובהרצלייה, המוצפות בכל פעם מחדש. יש להשאיר שטחי לחלחול בפארקים ובגינות ציבוריות ולהפנות אליהם את הנגר. פעולה שלא רק מעשירה את הפארק במים אלא חוסכת גם בהשקיה עד לאמצע הקיץ. יש להקפיד על כבישים מחלחלים ומדרכות מחלחלות שימנעו הצטברות של מים, לא לעקור עצים בשטח העירוני תוך הבנת תפקידם החשוב כקולטי נגר, למנוע את חיבור המרזבים למערכות הביוב, להפריד בין מערכות הביוב והניקוז ולמנוע בכך את הצפת הכבישים בביוב. כדי למנוע את זיהום הנגר יש לנקות את רחובות הערים מפסולת, בדלי סיגריות וגללי בעלי חיים ולמנוע את הגעתם לים. וכן, גם להטיל על אדריכלים ועל הקבלנים למנוע את יצירת הנגר באמצעות שורה של אמצעים כפי שמציע מינהל התכנון, כי רק שילוב של כל האמצעים ימנע את ההצפות, הנזקים וזיהום החופים.

נכון, מחירי הדירות בארץ גבוהים מאוד. הסיבה לכך היא מחירי הקרקע הגבוהים, שברובה בבעלות המדינה, הימשכות הליכי התכנון בשל בירוקרטיה ומחסור בכוח אדם במוסדות התכנון, שימוש בשיטות עבודה מיושנות ויקרות ועוד ועוד. מכאן שהטלת החובה לטפל בנגר על היזמים והקבלנים לא רק שעלותה שולית היא תפעל לטובת בעלי הדירות –  היא תמנע הצפות, נזק לרכוש פרטי וציבורי, בזבוז שעות עבודה הנגרמות בשל עמידה בפקקים, יעשירו את מי התהום ויאפשרו לרשויות המקומיות להשקיע את כספי הארנונה בנושאים אחרים במקום לפצות על נזקי הנגר. וגם את מחיר התחזוקה יעלה את דמי הניהול הרי שתוספת זו היא כאין וכאפס לעומת הנזק שיחסך.