מאגרי תימורים מזהמים את נחל לכיש. "צלול" דורשת לפתוח בצעדי אכיפה כנגד המועצה האזורית באר טוביה

שוב זיהום בנחל לכיש. החל מראשית ינואר 2019 מזרימה המועצה האזורית באר טוביה לנחל האלה ולנחל לכיש קולחים ברמת טיהור ירודה מאוד  וגורמת בכך לזיהום קשה של הנחל. הסיבה להזרמה היא עודפי קולחים שנוצרו במאגרים, שבעקבות איכותם הנמוכה ומליחותם הגבוהה מסרבים החקלאים להשתמש בהם במהלך עונת ההשקייה, עובדה שייצרה עודף בראשית החורף. סיבה נוספת היא קריסת דפנות המאגרים תימורים א' ו-ג' שמחייבת ריקון לצורך ביצוע עבודות שיקום.

במהלך דצמבר 2018 ביקש התאגיד להזרים את הקולחים לנחל אך סורב. מנהל רשות המים, גיורא שחם, דרש לבצע פעולות לשיפור תפקוד המט"ש לפני הגשת בקשה חדשה. למרות הסירוב המט"ש הזרים קולחים מזוהמים וגרם לפגיעה קשה בנחל לכיש ולסגירת חופי הרחצה של אשדוד.

מאגרי תימורים א' ו-ג' נמצאים מזרחית למושב תימורים, על גדת נחל אלה. המאגרים מקבלים את קולחים ממט"ש תימורים. במשך שנים המאגרים הוזנחו עד שנוצרה סכנה קשה ליציבות הסוללות וסכנה בטיחותית חמורה. סכנת הקריסה חייבה לרוקן את המאגר.

בישיבת הוועדה למתן צווי הרשאה להזרמה לנחל טענו מפעיל המט"ש, תאגיד תמר, והמועצה האזורית באר טוביה, כי האשמה אינה בהם (ראש מועצת באר טוביה התחלף בבחירות האחרונות. תאגיד תמר טרם קיבל אחריות על המט"ש) וכי הם פועלים לשיפור האיכות ולשיקום דפנות המאגרים.

לדעת "צלול", מדובר בהזנחה קשה של התשתיות מצד המועצה האזורית באר טוביה, אך גם בהזנחה מצד הרשויות: המשרד להגנת הסביבה ורשות המים, שהיו מודעות למצב הרעוע של המט"ש ושל המאגרים אך לא כפו על הרשויות לטפל בהן ולמנוע בכך את זיהום הנחל.

יצויין, שבפברואר 2017 ביקשה מועצה אזורית באר טוביה מועדת החריגים, שבאחריות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, הקלה מאיכות הטיפול בטענה שהמליחות הרבה נגרמת מהזרמת שפכי משחטת ישכה, מפעל טנא נגה. עוד הבטיחה המועצה ששדרוג המט"ש יצא לדרך בתוך 3-4 חודשים (מאי 2018 דבר שלא קרה).

בסופו של דבר הוועדה לא נתנה הקלה לערכי מליחות, חנקן וזרחן, אך נתנה הקלה לצ"ב, קולי צואתי וכלור נותר.

בדברי הסיכום קבעה הוועדה: "… המים מהווים נזק מצטבר לגידולים החקלאיים ולקרקע ולא הוגשה חוות דעת התומכת בהמשך השקיית הגידולים. המט"ש קיבל הקלה עד למרץ 2018, אך כאמור בשל איכות הקולחים הם לא הופנו לחקלאות ובסופו של דבר הוזרמו לנחל.

"צלול" דרשה מהמשרד להגנת הסביבה לפתוח בחקירה מיידית שכנגד המועצה האזורית ולנקוט בצעדי ענישה כנגד המועצה שהזניחה במודע את התשתיות במשך שנים. 

בראשית פברואר 2019 פנתה עיריית אשדוד לבית הדין למים בבקשה להורות על ביטול צו ההרשאה, שניתן על ידי רשות המים. בדיון נוסף שקיימה הוועדה, בעקבות הדיון בית המשפט, הדגישו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות שהם מתנגדים למתן צו הרשאה בטענה שהוא ימנע את האפשרות לפתוח בחקירה כנגד התאגיד וכנגד המט"ש. כדי לעקוף מגבלה זו החליט מנהל הרשות לתת את הצו למושב תימורים, שכלל לא ביקש את הצו. עמותת צלול דרשה לפתוח בחקירה מיידית למרות טענות ראש מועצת באר טוביה לפיה הכשלים שייכים למועצה הקודמת ולמצות את הדין עם האשמים.

יש לציין שהוודה למתן צווי הרשאה היא ועדה מייעצת למנהל הרשות, שבסמכותו להחליט האם לתת או לא לתת צו. מקרה זה הוא חריג, שכן משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה חזרו על דרישתם שלא להעניק את הצו.

תימורים-תרשומת וועדת צווי הרשאה 5.2.2019

חשוב להדגיש, כי בחורף 2018 בחרה רשות המים להורות על הזרמת עודפי קולחי האזור דרך נחל שורק, במטרה למנוע את הפגיעה בנחל לכיש, שעבר הליכי שיקום משמעותים. בחורף 2019 שני הנחלים לכיש ושורק מזוהמים בעקבות הזרמת קולחים ברמה נמוכה.

נחל לכיש זוהם במשך שנים בביוב שמקורו בעיר אשדוד ובישובי הסביבה. בעקבות קמפיין של עמותת צלול – "לא אומרים קדיש על נחל לכיש", הפסיקה עיריית אשדוד את הזרמת השפכים ואף הקימה תחנות קיץ המונעות זרימת ביוב וקולחים בתקופת הקיץ. בעקבות הגלשת הקולחים ממט"ש תימורים ומברכות החימצון של מושב ניר גלים, הנחל סובל מזיהום רב הגורם גם לסגירת חופי הרחצה של העיר.

יש לציין שבמהלך השבוע שעבר אירעה שרפה בעיר אשדוד המים ששישמו את הכבאים זרמו לנחל והוסיפו על הזיהום.