לכבוד הגשם הראשון – "צלול" דורשת מהרשויות להיערך למניעת זיהום הרחובות, הנחלים והים

הגשם הראשון שיורד אחרי קיץ ארוך ושחון משמעותו זרימה של זיהום רב  הכולל שמנים, דלקים, גללי בעלי חיים ופלסטיק, המגיעים לנחלים ולים וגורמים לנזק עצום לסביבה הימית ולמתרחצים.

כדי למנוע תופעה זו החוזרת על עצמה בכל שנה דורשת "צלול" מהרשויות המקומיות להיערך בהקדם ולמנוע את הפגיעה הקשה:

  • לנקות את רחובות הערים מגללי בעלי חיים ופסולת אחרת.
  • לנקות את תעלות הניקוז משאריות פסולת.
  • לנקות את פתחי הניקוז משאריות פסולת.
  • לדרוש מהציבור לנקות מרזבים ולנתק חיבורים צולבים בין מערכות הביוב והנגר במטרה למנוע גלישת ביוב למערכות הניקוז.
  • לנתק את החיבורים הצולבים בתחום העירוני.

עמותת צלול מתכוונת להמשיך במבצע "דוגמים צלול" במסגרתו היא דוגמת את מוצא של נקזים הירוניים במטרה לוודא קיומם של חיבורים צולבים בין מערכות הנגר והביוב, הגורמים לזליגה של ביוב לים. במהלך חורף 2022 עתרה "צלול" לבית המשפט בדרישה לחייב את עיריית תל אביב ואת תאגיד המים והביוב "מי אביבים", לנתק בין החיבורים הצולבים. במסגרת הדיון התחייבו העירייה והתאגיד לנתק את החיבורים בתוך חמש שנים. "צלול" מתכוונת להמשיך ולדגום, ולתבוע עיריות נוספות.