כנס בעלי בתי בד: פועלים לרפורמה סביבתית

בחוות חנניה, משרדי ענף הזית, בין כרמיאל לצפת, התקיים ב-21 במרץ 2022 כנס בעלי בתי בד מכל רחבי הארץ אותו ארגן, מנהל ענף הזית במועצת הצמחים, אורי יוגב.

במסגרת הכנס הוצגה הרפורמה המתוכננת בענף, שמטרתה לפעול למניעת זיהום הסביבה בעקר, שהוא תוצר הלוואי של ייצור שמן הזית, באמצעות מציאת דרכים לטיפול שאינן פוגעות בסביבה. כידוע, העקר הוא ממזהמי הנחלים הגרועים ביותר, די בכמות ולו קטנה מאוד של עקר המוזרמת למכונים לטיפול בשפכים, כדי לחבל בטיפול ולגרום להזרמת שפכים לנחלים, לזיהום ולסגירת חופי הרחצה. על פי הנתונים שהוצגו כ-80% מכלל בתי הבד אינם פוגעים בסביבה, אך 20% הנותרים גורמים לנזק עצום. אם לא די בכך, העובדה שכיום המדינה מסייעת דווקא למזהמי הסביבה ולא למי שהסדירו את הטיפול גורמת להרבה מורת רוח.

במהלך המפגש סקרה עמיתת משק ברשות המים, ד"ר אולגה שומרון, פיתוחים טכנולוגיים בארץ ובעולם לטיפול בעקר, שמרביתם טרם הגיעו ליישום כלכלי. נציג המשרד להגנת הסביבה, ד"ר תומא עבוד הציג את השיטה לפיזור העקר בשדות חקלאיים, מטעי הזית ובשבילים המקובלת בארץ. איתי אורן, האחראי על פרויקט הפיזור מטעם המשרד להגנת הסביבה ורשות המים הציג את האופציה לפיזור העקר גם במחצבות. 

עם השלמת העבודה, שכוללת שלושה פיילוטים – טיפול בעקר במיוצר בשיטה תלת פאזית (שלושה זרמים – שמן, עקר וגפת), יצור דו פאזי (שמן וגפת) ופיזור מרוכז, היא תוגש למקבלי ההחלטות במטרה לייצר רפורמה בענף שתאפשר את שגשוגו מבלי לפגוע בסביבה. לעבודה שותפים ענף הזית במועצת הצמחים, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, משרד הבריאות, משרד החקלאות, מדענים ומתנדבים מתחומים שונים.