"צלול" לוועדת הכלכלה: "התקנות אושרו, אך יש לתקן את פקודת הנמלים"

עמותת "צלול" שלחה לוועדת הכלכלה נייר עמדה ובו היא מבקשת ממנה לדרוש ממשרדי הממשלה לתקן את פקודת הנמלים כך שיקנו למפקחי המשרד להגנת הסביבה ומפקחי רשות הספנות (רספ"ן) סמכות לעכב ספינה החשודה כמזהמת לצורך איסוף ראיות וחקירת צוותה. הדרישה באה בעקבות אישור התקנות למניעת זיהום ים משפכים של ספינות העוברות באזור הימי של ישראל שהן חלק מהתחייבותה של ישראל לאמנת MARPOL, למניעת זיהום מכלי שיט עליה חתמה משנת 1983.

במכתב לוועדת הכלכלה כתבה "צלול": "מביש שבמשך שנים רבות התעכבה ישראל בחקיקת התקנות המסדירות את נספחי האמנה. "צלול" מצרה על כך ומברכת על כך שהדבר נעשה סוף סוף.

"עם זאת, קיים ליקוי משמעותי ב"פקודת הנמלים", (החקיקה הראשית לעניין התקנות הנ"ל) שפוגם באיכות התקנות למניעת זיהום מכלי שיט. כיום, על פי פקודת הנמלים אין למפקחי המשרד להגנת הסביבה ורשות הספנות (רספ"ן) סמכות לעכב ספינה שעברה על התקנות וזיהמה את הים בשפכים, (או שמן או או זיהמה את האוויר בהתאם לתקנות המקבילות מתוקף האמנה שחוקקו בשנים האחרונות). עיכוב ספינה דרוש לצורך איסוף ראיות או על מנת לחקור את צוותה. ללא סמכות זו  קיים קושי רב בהשלמת החקירה ואכיפת התקנות.

ליקוי זה  אפשר לתקן רק בחקיקה ראשית, בפקודת הנמלים, או לחלופין בחקיקה נפרדת תחת סמכות השר.ה להגנת הסביבה. "צלול" אינה רוצה לעכב את התקנת התקנות ומבקשת לאשרן עכשיו כפי שהן, אבל חשוב מאוד שמשרד התחבורה (רספ"ן) המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים יקדמו את שינוי החקיקה בפקודת הנמלים – בהקדם האפשרי.

"צלול" קוראת לוועדת הכלכלה לפקח על הממשלה שאכן התיקון הדרוש בפקודת הנמלים יתבצע בהקדם האפשרי. במידה ולא, היא ממליצה על חקיקה נפרדת שתאפשר את הסמכויות הנדרשות למפקחי היחידה הימית של המשרד להגנת הסביבה. הדבר אמור לגבי כל התקנות שמכוח אמנת 'מרפול'".