התייחסות "צלול" להמלצות ועדת המנכ"לים לפיתוח מפרץ חיפה

לאחר עשורים רבים שבהם מטרופולין חיפה סובל מזיהום אוויר כבד, תחלואה עודפת, וכתוצאה מכך ממוניטין שלילי המגביל את התפתחותו האורבנית והכלכלית, עמותת צלול מצפה להבראת המטרפולין תוך אימוץ תוכנית "מפרץ החדשנות" וסגירת התעשייה הפטרוכימית שבלבו.

כסיכום להתייחסות להמלצות הוועדה מבקשת העמותה:  

  • לאמץ את תוכנית מפרץ החדשנות תוך יצירת עוגני תעסוקה ומוקדי תעשייה נקייה. תוכנית מפורטת ותקציב למשיכת תעשיות קלינטק, בלו-טק וביו-טק לשטח התוכנית.
  • התפתחות אורבנית מזמינה (סביבתית)  של מרכז מטרופולין מפרץ חיפה – פינוי של כל מוקדי הסיכון מטווח הפגיעה בציבור, כולל מרכזי מסחר, פנאי ותעסוקה. פתרון הקבע לא יכלול חוות מכלי דלק או חומרים מסוכנים אחרים במתחמים המפונים ובכל שטח התוכנית – מכלי תזקיקים במקום מכלי נפט בשטחי בז"ן יהיו שלב ביניים, עם תאריך פינוי מוגדר.
  • להקים פארק מטרופוליני רחב לאורך נחל הקישון המשלב מופעי מים וטבע בציר ראשי לאורך מתחמי הדיור והתעסוקה והמשמש לנופש וספורט עממי.
  • שלביות – פינוי מוקדם של חוות מכלי תש"ן בקרית חיים. קביעת לוח זמנים לשלבי הפינוי והטיפול בקרקעות מזוהמות, תוך הפעלת עיקרון "המזהם משלם", והגדרה ברורה של תקן הטיפול בקרקעות לפי הגדרות ייעוד – מגורים, תעסוקה ופארק. שימוש נוסף בשטח בזמן הטיפול בקרקע כבשדה סולרי (פוטו־וולטאי).
  • להקים צוות בינמשרדי במשרד רוה"מ לקידום שלבי התכנון המפורט והביצוע לקידום פתרונות זמניים וקבועים למשק האנרגייה (לתחבורה), בסד הזמנים שנקבע.
  • ישום המלצות המשרד להגנ"ס לצמצום זיהום האויר מכלי שיט ובראשם חקיקת תקנות מניעת זיהום אויר מכלי שייט ורכישת אמצעים לפיקוח ולאכיפה.
  • גמילה מהירה מדלקים מחצביים  –  לזרז יישום תוכניות מעבר לאנרגיות מתחדשות  ותשתיות לתחבורה חשמלית.
  • פיצוי והכשרה מקצועית לעובדי התעשיה הפטרוכימית על מנת שיוכלו להשתלב בענפי התעשייה החדשים שיקומו במפרץ חיפה.

המלצות ועדת המנכ"לים.