הערות "צלול" לתזכיר חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי 2022

הערות "צלול"לתזכיר חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי 2022

עמותת צלול הגישה הערות לתזכיר החוק לייעול הליכי רישוי סביבתי תיקוני חקיקה תשפ"ב -2022 בשורה ארוכה של נושאים ביניהם:

  1. פגיעה באיזון הקיים בין אינטרסים כלכליים וסביבתיים.
  2. פגיעה ביכולת למנוע מפגעים באמצעות תנאים סביבתיים ברשיון העסק.
  3. שקיפות ושיתוף ציבור.
  4. היתרי פליטה לאויר – סעיף 21 לחוק אויר נקי.