העבודה מי פלט ברכות דגים – סקירה ובחינה כלכלית ראשונית

מטרת העבודה מי פלט ברכות דגים סקירה ובחינה כלכלית ראשונית היא לכמת את עלות הרפורמה בענף המדגה בארץ המזהם את הנחלים ומונע את שיקומם.

העובדה שענף בריכות הדגים בארץ חייב לעבור שינוי להפיכתו לידידותי לנחלים, הוסכמה על ידי כל הגופים, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה והארגונים הסביבתיים. את העבודה הכין עבור "צלול" הכלכלן אסף עפר, מצנובר עובד גובי, קבוצת תכנון בע"מ. מהעבודה עולה:

  • עלות הרפורמה הכוללת שינוי בהליך הזנת הדגים, הקמת מערכות סינון, הקמת מערכות שיקוע, טיפול בבוצה, טיפול בזרחן, חיטוי והקמת אגנים ירוקים, כ-120 מיליון שקל.
  • היא תייקר את מחיר דגי המאכל בכ-10-15 שקל לק"ג דגים בשער המשק, עובדה שתחייב את הממשלה לסייע לרפורמה.
  •  העלות השוטפת של הטיפול במי הברכות, צפויה להיות כ-0.1 שקל למ"ק.
  • הרפורמה תביא איתה גם להתייעלות בתפעול המדגה ולחסכון של 25% בצריכת המים.
  • ההתייעלות  תקטין את העלות השוטפת לטיפול בברכות ל-0.3 שקל למ"ק מים