הסדר פשרה בתביעה יצוגית בין "צלול" לאיגוד ערים דרום שרון מזרחי, רשות המים ואחרים – 19.5 מיליון שקל לפרויקטים סביבתיים

בית המשפט המחוזי בלוד אישר את הסכם הפשרה לפיו הנתבעים בתביעה ייצוגית שהגישה עמותת "צלול" יפצו את הציבור בפרויקטים סביבתיים בשווי של  19.5 מיליון שקל. התביעה הוגשה נגד איגוד ערים דרום שרון מזרחי, רשות המים, המנהל האזרחי ואחרים, בעקבות זיהום בשפכים של נחל קנה, סיר והירקון ויצירת מטרדי ריח קשים לסביבה. בין הפרויקטים עליהם הוסכם שיקום קטע נחל קנה, בסמוך למושב אלישמע שתושביו סבלו במשך שנים מזיהום וריחות רעים. הליך הגישור בין הצדדים נמשך שבע שנים.

במשך שנים רבות הזרים איגד ערים דרום שרון מזרחי, השייך למועצה האזורית דרום השרון, ביוב וקולחים לנחל קנה, סיר ולירקון. הסיבה להזרמה היתה, שמכון הטיפול בשפכים (מט"ש) לא הצליח לטפל בשפכים שהוזרמו אליו מישובי הסביבה לרמה שתאפשר להעבירם להשקייה חקלאית, בגלל היעדר קיבולת מספיקה. התוצאה הייתה זיהום נחלים, מפגעי ריח קשים בכל האזור וזיהום הירקון, שבשיקומו הושקע כסף רב.

במהלך השנים התריעה "צלול" על הזיהום, ודרשה מרשות המים, משרד הבריאות ומהמשרד להגנת הסביבה להפסיקו, אך ללא הועיל. העבודות להרחבת המט"ש התנהלו בעצלתיים, כשבינתיים עוד ועוד ישובים ושכונות התחברו אליו ורק הגדילו את העומס. במאי 2017, ולאחר שקיבלה תלונות חוזרת ונשנות מתושבי האזור, ובמיוחד מתושבי מושב אלישמע, שבתיו נושקים לנחל קנה, החליטה "צלול", בשיתוף שני תובעים נוספים, להגיש תובענה ייצוגית כנגד כל הגורמים, על הזרמת שפכים וקולחים באיכות ירודה לנחל. בתביעה דרשה "צלול" להשלים ללא דיחוי את העבודות להרחבת ושדרוג המט"ש, ולפצות את התושבים שסבלו מזיהום הנחל. את הבקשה, ואחר כך את התביעה הגישו עו"ד חיה ארז, עו"ד חגי קלעי, עו"ד אוהד רוזן ועו"ד ליעד ורצהייזר.

כשנה וחצי לאחר הגשת העתירה, בדצמבר 2018, הודיעו הצדדים לבית המשפט על השלמת שדרוג המט"ש, ובהמלצת בית המשפט הסכימו לתהליך של גישור בפני עו"ד אורלי אהרוני, מומחית במשפט סביבתי. לאחר שהליכי הגישור כשלו, בין השאר כי המשיבים הציעו הצעות לפיצוי ש"צלול" לא הסכימה להם, התקיים בבית המשפט, נובמבר 2021 , דיון נוסף, שבעקבותיו חודש הליך הגישור. 

בתום הליך ממושך הוסכם על מתן פיצוי סביבתי שכולל שלושה פרויקטים –  רשות המים הקצתה שני מיליון מ"ק מים שפירים לנחל הירקון שסבל מזיהום ארוך שנים, מעבר להקצאה של שני מיליון מ"ק מים בשנה בשנים 2021 – 2023. עלות המים כ-18 מיליון שקל (לפי שלושה שקלים למ"ק).

במסגרת פרויקטי נוסף, המינהל האזרחי ביהודה ושומרון יהיה אחראי להחלפת קו ביוב מאסף ראשי אליו מגיעים חלק ניכר משפכי קליקליה, שבאחריות הרשות הפלשתינית, המטופלים במט"ש דרום שרון מזרחי. כיום הקו שבור במקומות אחדים וספיקתו אינה מספיקה לקליטת הביוב. התוצאה היא הזרמת ביוב לנחל קנה ולירקון הגורמת למפגעי ריח ויתושים. עלות החלפת הקו כ-700 אלף שקל. המינהל התחייב להשלים את הקו בתוך חמש שנים, שבסופן כל השפכים יגיעו למט"ש. (חשוב להדגיש שגם שפכי אלפי מנשה וחבלה זורמים בקו פגום וגם אותם יש להחליף).

לבסוף, איגוד ערים דרום שרון מזרחי והחברה להשבת מי קולחין דרום השרון, התחייבו להקים פרויקט סביבתי, ש"צלול" אישרה את הקמתו, בעלות של 790 אלף שקל (איגוד ערים 622,500 שקל והחברה להשבה 167,500 שקל), לשדרוג ופיתוח סביבת הנחל בסמוך לישוב אלישמע, שסבל קשות ממפגעי ריח. עלות כלל הפרויקטים 19.5 מיליון שקל.

לאחר שההליך התנהל זמן ארוך כל כך, "צלול" מקווה שבית המשפט יאשר את ההסכם שצפויה לו תרומה משמעותיות וחשובה לתושבים שסבלו מהמפגעים במשך שנים ארוכות.

לדברי "צלול", התביעה השיגה שלוש מטרות חשובות – סיום העבודות על המט"ש והפסקת זיהום הנחלים, פיצוי התושבים, ומסר חשוב לרשויות מזהמות ולמשרדי הממשלה לפיו בסופו של דבר המזהם משלם. "צלול" מתחייבת להמשיך לעקוב אחר ביצוע הפרויקטים להם התחייבו המשיבים לתביעה –  עד להשלמתם.