הישג מתקני הטיפול בגז יוקמו בים ולא ביבשה

הישג לצלול: המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה את תמ"א 37ח' למתקני גז טבעי, תוך מתן עדיפות להקמת מתקני הטיפול בים ולא ביבשה. זאת בניגוד לתכנית המקורית לפיה המתקנים יוקמו בחוף הכרמל ובעמק חפר, תוך הקצאת שטחים לתעשייה כימית שתתפתח בסמוך למתקני הטיפול.

החלטת המועצה הארצית באה לאחר מהלך מורכב לו היו חברים "צלול" ותושבי האזור, שכלל פעילות פוליטית, פעילות שטח, קמפיין מודעות, פעילות של מתנדבים, הבאת מומחים מחו"ל והופעה בפני חוקר תוכניות של משרד הפנים.

החלטת המועצה הארצית כוללת:

  • מתן עדיפות להקמת מתקני טיפול בים.
  • מתן עדיפות להרחבת תשתיות קיימות של גז טבעי.
  • החלטה עקרונית לפיה לא ניתן יהיה להקים באתרי הטיפול פעילות אחרת, שאינה קשורה טיפול בגז.
  • המועצה תקיים דיון בנושא זה בכל חמש שנים.

להחלטת המועצה קדמה פעילות רחבה, שבמרכזה התנגדות גורפת לטיפול בגז ביבשה וחמור מכך, הפיכת השטחים שיוקצו לאתרי הטיפול לאזורי תעשייה שבהם מפעלים כימיים. לדעת "צלול", הקמת המתקנים ביבשה היא טעות תכנונית וטעות אסטרטגית שתסכן את הסביבה הימית, הסביבה החופית, הסביבה היבשתית ואת חיי התושבים שבסמוך לביתם מתוכננים המתקנים. יחד עם זאת מדגישה "צלול", כי הטיפול צריך להיעשות תוך אימוץ טכנולוגיות מיטביות, תוך קביעת רגולציה ותקנים מחמירים ותוך מוכנות מלאה (לאומית ומפעלית) לסיכונים סביבתיים העלולים לנבוע מהקידוח ומהטיפול.

הסיבות לדרישות צלול:

  •  הפחתת הסיכון – הקמת שני מתקנים חלקיים לטיפול, אחד בים ואחד ביבשה, מכפילה את הסיכון. בגז יש לטפל במקום אחד בלבד, כפי שעושות רוב המדינות הקודחות.  הפקת הגז הטבעי מלווה בהפקת חומרים נלווים מסוכנים לסביבה (דלקים). חומרים אלה יש להעביר ישירות אל בתי הזיקוק כמקובל בעולם, ולא דרך היבשה.
  • קיצור זמן ההקמה וההגעה – זמן ההקמה של מתקן טיפול ימי קצר באופן משמעותי מזמן הקמת מתקן יבשתי, ועלותו נמוכה יותר ברוב המקרים, (אסדת "תמר", הוקמה בתוך כשנתיים). זמן ההקמה הקצר יתרום להגעה מהירה יותר של הגז הטבעי לארץ, עובדה שיש לה יתרונות סביבתיים משמעותיים.
  • מניעת פגיעה בשטחים בעלי ערכיות – כל האתרים שנבחרו על-ידי צוות התכנון נמצאים באזורים בעלי ערכי טבע ונוף, המתאפיינים ברגישות סביבתית.
  • מניעת סיכון האוכלוסייה – הקמת מתקני הטיפול במקומות שאותרו, בסמוך למקומות ישוב, ובמקומות שלא תוכננו כאזורי תעשייה, תגרום בסופו של דבר להקמת מפעלי תעשייה סביבם, שבהם חומרים מסוכנים רבים. עובדה שתסכן את תושבי האזורים ותחשוף אותם לסכנות קשות.

דוגמאות למתקנים בעולם לטיפול ימי מלא בגז טבעי.

 

השארת תגובה