דף עמדה: מט"ש בנחל אלכסנדר – עכשיו!

  • עמותת צלול דורשת מרשות המים לקיים את התחייבותה לבג"ץ, לממן הקמת מט"ש ביד חנה ולמנוע בכך את המשך זיהומו של נחל אלכסנדר בשפכים, כשמונה מיליון מ"ק בשנה, הגורמים לסבל רב לתושבים, לפגיעה בבריאות, פגיעה קשה בטבע, בחי ובצומח שבו, ולזיהום מתמשך של חופי הרחצה של מכמורת ובית ינאי.
  • לפני קבלת החלטה סופית בנושא זה, מבקשת "צלול" שרשות המים תשתף את משרד ראש הממשלה, המשרד לשיתוף פעולה אזורי ומשרד הביטחון, במטרה לוודא שההחלטה המתקבלת היא מיטבית ושאינה מחמיצה הזדמנות לשיתוף פעולה אזורי עם הפלשתינים, שהם יצרני השפכים, ושהביוב זורם גם בשטחם וגורם למפגעים קשים. הקמת מט"ש ללא בירור מקיף של כוונות הפלשתינים, משמעותו בזבוז משאבים לשני הצדדים וחשש להנצחת הזיהום המחלחל לאקוויפר ההר.
  • לפני למעלה מ-20 שנה הקימה מדינת ישראל מתקן חירום זמני לטיפול בשפכים המגיעים מנחל שכם וזורמים לנחל אלכסנדר. המתקן נתן מענה חלקי בלבד מאחר ולא הצליח להתמודד עם הזיהום הרבה שזרם לנחל, הכולל עקר בתקופת הסתיו, פסדי בעלי חיים ומליחות רבה. התוצאה היא המשך הזרמה לנחל של קולחים ברמת טיפול נמוכה.
  • ב-2014 התחייבה רשות המים בבג"ץ שהגישה המועצה האזורי עמק חפר, לתקצב הקמת מט"ש בכ-350 מיליון שקל. המט"ש טרם הוקם עד עצם היום הזה.
  • לאחרונה נודע שרשות המים והמועצה האזורית הסכימו על הקמת חלופה "מרודדת" להקמת המט"ש, בשיטת DDBOT בעלות של 170 מיליון שקל, שיטפל בנוסף לביוב מתחום הרשות הפלשתינית גם בעודפי שפכים ממזרח עמק חפר וכן עודפים ממט"ש תנובות, עד לביטולו המלא, כך שמקור רבע מהשפכים בהם יטפל המט"ש יהיה גם מישראל.
  • "צלול" הביעה את דאגתה מכך שהתוצאה עלולה להיות אי הרחבת מט"ש תנובות, עצירת הבנייה באזור כולו וחמור מכך, הזרמת שפכים לא מטופלים לנחל.
  • לדעת עמותת צלול, על רשות המים לעמוד בהתחייבותה לבית המשפט ולממן הקמת מט"ש משוכלל ולא "מרודד", הפועל באמצעות טכנולוגיה מיטבית, וכן להקים מאגר גדול לקולחים, שיאפשר לנהל את הזרמת הקולחים המטופלים ולמנוע הגעה לנחל של קולחים באיכות נמוכה. כל זאת, כאמור, לאחר בירור מקיף ויסודי של העובדות בשטח ואחרי בירור השאלות הנובעות מאפשרות לשיתוף פעולה בין הצדדים.
  • עמותת צלול פועלת מזה שנים רבות למציאת פתרון לשפכים הזורמים בנחל אלכסנדר. ב-2011 מימנה העמותה עבודה "שיקום נחל אלכסנדר, חלופות להשבת המים", שהיא בסיס לתוכנית לשיקום הנחל. אלא ששיקום כזה יתאפשר רק באם ימצא פתרון לשפכי נחל שכם הזורמים בנחל ופוגעים פגיעה אנושה במערכת האקולוגית ובבריאות. על רשות המים לספק את הפתרון המיטבי לכך, וטובה שעה אחת קודם.