דוח סיום עונת הרחצה 2021: 112 ימים בהם החופים נסגרו לרחצה

חופי הרחצה שלאורך הים התיכון נסגרו לרחצה במהלך עונת הרחצה שבין 21 למרץ 2021 ועד ל-5 באוקטובר 2021  למשך 112 יום (חופיםXימים). עלייה משמעותית לעומת אשתקד שבה נסגרו החופים למשך 29 יום בלבד. הרוב המכריע של סגירות החופים התרחש במשך כחודש בין 21 במרץ ועד ל-18 באפריל  2021 – סה"כ 89 ימים שבהם החופים נסגרו לרחצה. בין אפריל 2021 ועד ראשית אוקטובר 2021 (ששה חודשים) נסגרו החופים למשך 23 ימים.

הסיבה המרכזית לזיהום הים ולסגירת החופים בחודש הראשון של עונת הרחצה, היא היעדר מאגרי קולחים (ביוב מטופל) בכל רחבי בארץ, הגורם להזרמת עודפי קולחים מטופלים לנחלים ולים. תופעה זו הולכת וגוברת עם השנים, וכפי שמראים הנתונים, היא תעלה עוד בעקבות העלייה בכמות האוכלוסייה (1.8% בשנה), בעיקר במרכז הארץ, וצמצום השטחים החקלאיים המשמשים להשקיה וקולטים את הקולחים.

"צלול" דורשת מהמשרד להגנת הסביבה ומרשות המים – שהקמת המאגרים היא באחריותה, להקים את המאגרים החסרים ולשפר הקישוריות ביניהם שתאפשר לניידם ממקומות שבהם כמות גדולה של אוכלוסיה ושל קולחים – מרכז הארץ – למקומות בהם הם חסרים – הנגב והעמקים המזרחיים.

עוד דורשת "צלול" לשפר את איכות כל הקולחים שמיצרים המוכנים לטיהור שפכים (מט"ש), לרמה שלישונית ואף למעלה מכך, שתאפשר את השימוש בהם לכל הגידולים. זה המקום לציין, שהתקנות חייבו את המט"שים לשדרג את הקולחים לרמה שלישונית עד שנת 2015, למרות זאת רק מחצית מהקולחים מטופלים לרמה זו ואילו השאר מטופלים לרמה שניונית בלבד. התוצאה מכך היא קולחים באיכות נמוכה, שבחלק מהמקרים אין להם דורש, והמוזרמים בשל כך לנחלים ולים. שיפור איכות הקולחים יגרום לניצול רב יותר, ימנע את הפגיעה בקרקע, אך גם ימנע את  זיהום הנחלים והים – למקרה שבכל זאת יוזרמו. כדי שהמט"שים אכן ישפרו את איכות הטיפול  על המשרד להגנת הסביבה לקבוע בתקנות יעד חדש לסיום השדרוג, שממנו תתחיל לאכוף אותן ולהעמיד את העבריינים לדין. רק בדרך זו אפשר יהיה למנוע את המשך זיהום הנחלים ואת סגירת החופים בעתיד.

ומה באשר לעונת החורף? חלק מהחופים אמנם נשארים פתוחים לרחצה ולספורט, אך הם חשופים לזיהום ולסגירה בשל הזרמת ביוב ועודפי קולחים. עמותת צלול דורשת מרשות המים לאכוף על מאגרי הקולחים את איסור תפיסת השטפונות במטרה לאפשר קליטה גדולה ככל האפשר של קולחים,  ומהרשויות המקומיות למנוע הזרמת מי נגר למכונים לטיהור שפכים הגורם להרס הטיפול במכונים ולהזרמת הביוב לסביבה.

מגפת הקורונה הוכיחה את החשיבות הרבה של השטחים הפתוחים ושל הים, לכן על משרדי הממשלה ורשות המים לעשות מאמץ מיוחד למנוע את זיהומם – לשפר את איכות הטיפול בקולחים, להקים עוד מאגרים ולאכוף את החוק על העבריינים – רק בדרך זו אפשר יהיה למנוע את המשך זיהום הנחלים והים ולמנוע את סגירת חופי הרחצה שהם המשאב התיירותי החינמי האחרון שיש לשמור עליו מכל משמר.

סגירת החופים והסיבות לסגירה

סגירה

סיום

עיר

חוף

משך הזיהום

 

5.10.21

6.10.21

הרצליה

נפרד

1

תוצאות חריגות

 

 

 

כוכבים

1

 

1.6.21

2.6.21

עכו

ארגמן צפון

1

בדיקות חריגות

 

 

 

ארגמן דרום

1

 

21.5.21

27.5.21

 

זיקים

6

ביוב מרצועת עזה

26.5.21

27.5.21

תל אביב

אביב

1

עבודות בקו

17.5.21

19.5.21

נהרייה

גלי גליל

2

גלישת שפכים

 

 

 

סוקולוב

2

 

22.4.21

23.4.21

נתניה

בלו ביי

1

זיהום בקטריאלי

 

 

 

קריית צאנז

1

 

 

 

 

ארבע עונות

1

 

 

 

 

הרצל

1

 

 

 

 

הרצל דרום

1

 

 

 

 

סירונית

1

 

 

 

 

ארגמן לגון

1

 

 

 

 

פולג צפון

1

 

13.4.21 

 18.4.21

 נתניה

פולג צפון

5

הזרמת קולחים

9.3.21

14.4.21

מטה אשר

אכזיב

23

הזרמת קולחים

 

14.4.21

נהרייה

שירת הים

23

הזרמת קולחים

26.3.21

4.4.21

עכו

חוף התמרים

10

הזרמת קולחים

 

 

 

ארגמן

10

 

18.3.21

30.3.21

עמק חפר

בית ינאי

9

הזרמת קולחים

 

 

 

מכמורת

9

 

סה"כ

 

 

 

112

 

סגירות חופים לפי שנים

2021

112

2020

29

2019

281 *

2018

81

2017

77

2016

38

2015

59

2014

24

2013

23

2012

33

2011

75

2010

31