דגימות קרקע – האם העקר מסוכן לגידולים החקלאיים? התשובה בקרוב

בתמונה: איתי אורן, אורי יוגב ויצחק ציפורי. צילום: עמותת "צלול"

מזה מספר חודשים פועל צוות בו חברים "צלול", ענף הזית במועצת הצמחים, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים ומתנדבים מתחומים שונים, במטרה להביא לרפורמה בענף בתי הבד לייצור שמן, שאחד מתוצריו – העקר – גורם לנזקים לסביבה. כאשר העקר, שחומציותו רבה, מוזרם למערכת הביוב, הוא מגיע למכונים לטיהור שפכים, שם הוא גורם להרס תהליך הטיפול ולהזרמת הביוב לסביבה, לנחלים ולים.

בין משימות הצוות לקבל תשובה לשאלה המטרידה  – האם העקר  המפוזר בכרמי הזיתים ובשדות החקלאיים מזיק להם או להיפך, משמש כחומר דשן. כדי לענות על שאלה זו דגם צוות שתי חלקות – חלקת כרם זיתים בדבוריה, וחלקה לגידול שלחין בכפר יסיף.

את הדיגום ערכו מנהל ענף הזית במועצת הצמחים, אורי יוגב, פרויקטור של המשרד להגנת הסביבה, איתי אורן, החוקר יצחק ציפורי ו"צלול".  הדיגום נערך בחלקה בה מפוזר עקר, וכביקורת בחלקה סמוכה בה לא פוזר. הדגימות נשלחו לבדיקה במעבדת "נווה יער" ובמעבדת "בקטוכם". התוצאות שיתקבלו ישמשו את הצוות במטרה לשכנע את החקלאים שפיזור עקר אינו מוסכן – להיפך הוא תורם לחקלאי בכך שהוא חוסך בדישון של אשלגן וחנקן, שמחירם עולה משנה לשנה.

שאלת פיזור העקר היא קריטית ביותר, מאחר ואם העקר אינו מפוזר, אלא מוזרם למערכות הטיפול בשפכים הוא גורם לנזקים קשים – סתימות בצנרת והרס הטיפול במכונים לטיפול בשפכים, שתוצאתו היא הזרמת ביוב לנחלים, כפי שאכן קורה כמעט בכל שנה.

 כדי למנוע את ההזרמה מממנים המשרד להגנת הסביבה ורשות המים פעולת איסוף יזומה. אלא, שלדעת רבים זהו תהליך לא מוסרי שכן הוא מיטיב דווקא עם המזהמים. כדי למנוע זאת מנסה צוות הרפורמה למצוא פתרון שיאפשר לבעלי בתי הבד פיתרון ישים וארוך טווח, שימנע את ההזרמה ואת הנזק הקשה למכונים לטיהור שפכים ולסביבה. שכנוע בעלי בתי הבד, ובעיקר החקלאים, שהעקר הוא מוצר חיובי ובעל ערכים חיוביים, תשכנע אותם שמקום להזרימו למערכת הביוב אפשר להשתמש בו בצורה מיטבית – לחסוף כסף ובעיקר למנוע את הפגיעה בסביבה.

במהלך המסיק יערוך הצוות ניסוי בפיזור עקר במטעי פרי וכן ינסה למצוא פתרון להוצאת בתי הבד משכונות המגורים שם הם גורמים לנזקים קשים לסביבה ולתושבים.

"דוגמים צלול", בכרם זיתים בדבוריה. צילום: עמותת צלול