באם תתקבל גירסת האוצר לחוק האקלים – מוטב שלא יבוא להצבעה

הממשלה תצביע בשבוע הבא על הצעת חוק אקלים  שאינה עומדת בדרישות הומנימליות ממדינות מפותחות להפחתת פליטות גזי חממה.
"צלול" מברכת על יוזמה החקיקה ומודים על העבודה הרבה שהושקעה בהכנתו, אך לאור התנגדות משרד האוצר לסעיפים החשובים ביותר בחוק, ואם תתקבל גרסתו, עדיף שהחוק לא יגיע לאישור הכנסת.
להלן הקווים האדומים שאסור לוותר עליהם:
חסרים בחוק יעדים משמעותיים הכרחיים לצמצום פליטות גזי חממה עוד בעשור הנוכחי, שהוא הקריטי לעצירת משבר האקלים.
אסור לוותר על הסמכיות הנתנות בחוק אוויר נקי במטרה לממש את הפחתת זיהום האויר ופליטות גזי חממה.
אין לוותר על סעיף הערכת הסיכון האקלימי ויש לנסחו באופן מרחיב ומחיב לכל פרויקט תשתיות ציבורי גדול (שעלותו מעל 100 מליון ש"ח) ויש לו פוטנציאל לפליטות גזי חממה.