ארגוני הסביבה למינהל התכנון: לא לאשר את הרחבת הרצליה לפני הרחבת מתקן השפד"ן

ארגוני הסביבה פנו למנהלת מינהל התכנון, דלית זילבר, בדרישה שלא לאשר את תוכנית הרחבת העיר הרצליה לפני מציאת פתרון לשפכים ולפני הרחבת השפד"ן.

המכתב בא בעקבות תוכניתה של העיר הרצליה לבנות כ-20,000 יחידות דיור חדשות בשורה של תוכניות – אפולוניה, קריית שחקים, בין ערים ועוד, וכן מאות אלפי מ"ר תעסוקה ומסחר. אחד המתחמים מתוכנן על קרקעות מט"ש הרצליה. משמעות הדבר היא סגירת המט"ש והעברת הטיפול בשפכים למתקן השפד"ן. 

במכתב כתבו ארגוני הסביבה: ייבפניה ‏זו‏ איננו‏ מביעים ‏עמדה ‏או‏ מצביעים‏ על‏הפתרון‏ הרצוי,‏ש‏צריך‏ להיקבע‏ במוסדות‏ התכנון. ‏ואכן,‏ ידוע‏ לנו‏ שמספר פתרונות ‏הונחו‏ על‏ השולחן‏ לאורך‏ השנים.‏אנו‏ פונים‏ אלייך‏ על‏ מנת‏ לוודא ‏שמימוש של‏ תכניות‏ הבינוי‏  הנרחבות יותנה ‏בפתרון‏ ביוב‏ מלא‏ לשפכי‏ העיר‏ה רצליה,‏ שאינו‏ כולל  ‏הזרמת ‏עודפי ‏ביוב‏ גולמי‏ לנחלים ‏ולים".‏ ‏יצויין, שהשדפ"ן נמצא כבר כיום בשיא יכולת הטיפול שלו, כאשר מועד הרחבת המתקן אינו ידוע. מכאן, שתוספת השפכים מהרצליה עלולה לגרום לקריסת המתקן ולהזרמת שפכים לים. 

לדעת עמותת צלול, על מוסדות התכנון להשהות את תוכניות הבניה של הרצלייה לאלתר, עד להשלמת הרחבת השפד"ן, כולל מציאת שטחי החדרה חדשים לקולחים, או לחלופין הקמת מתקן לטיפול בקולחים עד לרמה של מי שפד"ן. הזרמת שפכי הרצלייה לשפד"ן במצבו הנוכחי משמעותה קריסת המערכת והזרמת שפכים לנחל שורק ולים. זיהום הים ופגיעה קשה במתקן ההתפלה הפועל בסמוך.