"אין כיפת ברזל לגז", מאמר במקור ראשון מאת מנכ"לית צלול, מאיה יעקבס, ומנכ"ל תעשיות השמש בישראל ובאפריקה, יוסף אברמוביץ'

מדינת ישראל

ממשלת ישראל מתנהלת זה שנים כשיכורה מהבטחת הגז בים, ופועלת בכל דרך לקידום קידוחי הגז ומכירתו בחו"ל, תוך סיכון ביטחונה האסטרטגי של המדינה. הקידוחים בים אינם מפוקחים, ומנוהלים באופן שמגביר את הסיכוי לאסון דליפה רחב היקף שיפגע בהתפלה, בחופים ובכלכלה. בד בבד, הממשלה פועלת נגד קידום אנרגיית השמש, הזולה והנקייה בהרבה מגז.

אסון האקלים מאיים על חיינו, וכתוצאה מכך פחם, גז ונפט הפכו לאויבים הגדולים ביותר של המאמץ להצלת האנושות. הם נחשבים למקורות האנרגיה של האתמול, ובאירופה יפסיקו בנקי השקעות בקרוב לממן מיזמי דלקים מאובנים. גז אמנם נקי יותר מפחם ומזוט, אך אינו פתרון ירוק, למרות ההצהרות של שותפות לווייתן ושל שר האנרגיה שטייניץ.  ואף שהגז מרעיל ומזהם, מונופול הגז נהנה מנתח של יותר מ־95 אחוזים ממקורות האנרגיה שלנו. לעומת הגז, לאנרגיית השמש יתרונות בריאותיים, כלכליים וסביבתיים ברורים, ואפשר לבזר את אספקת האנרגיה ברשת החשמל באופן שיבטיח גיבוי מיידי אם יקרה משהו לאספקת הגז.