איך יודעים שיש גם ביוב ולא רק מי גשם?

בדיקות המעבדה מוכיחות - במי הגשם יש גם ביוב

בפברואר, נובמבר ודצמבר 2021 שלחה עמותת צלול לבדיקת מעבדה באוניברסיטת תל-אביב דגימות שנלקחו מהנקזים המזרימים את מי הגשם לנחלים ולים, במטרה לברר האם המים מכילים גם ביוב.

המעבדה בדקה שלושה מרכיבים המאפיינים שפכים וקולחים באיכויות שונות: תרופות אנטי אפילפטיות, תרופה נגד דכאון וכן תרופה להפחתת כולסטורל ושומנים בדם. הימצאות מרכיבים אלה במים מוכיחה שאין מדובר רק במי גשם, אלא במי גשם שבהם גם ביוב, תוצאה של חיבורים צולבים ולא חוקיים בין צינורות הביוב והתיעול.

התוצאות לפניכם:

תוצאות דיגומים של האיגודן - קוליפורמים