"צלול" לאלקין: "יש להגביר את היקף המיחזור"

עמותת צלול מבקשת מהשר להגנת הסביבה, זאב אלקין, לנקוט בשורה של אמצעים להגברת היקפי המחזור ולצמצום כמות השימוש בפלסטיק ובעיקר הפלסטיק החד פעמי, דווקא ובמיוחד על רקע משבר הקורונה ולהעדיף פתרונות אלה על הקמת משרפות ה אשפה שמקדם המשרד, שצפויות לייצר זיהום אוויר ה גדול מתוספת האנרגיה המועטה ש יפיקו .
מנתוני המשרד להגנת הסביבה עולה, כי בעת סגר הקורונה עלתה כמות הפסולת הביתית המיוצרת בכ – 10%בעקבות העלייה בכמות המוצרים שהציבור רכש והשהייה הממושכת בבית. למרבה הצער,  דווקא באותה עת נקטו הממשלהוהעיריות באמצעים שהביאו להקטנת המיחזור: בתחילת מרץ 2020 הורה משרד הבריאות לרשתות השיווק
והקמעונאות שלא לקבל בקבוקים עליהם חל חוק הפיקדון מחשש להפצת הנגיף. בהיעדר פחי מיחזור ל זכוכית, נרשמה עלייה בהשלכת בקבוקים ברי פקדון לפחי האשפה הרגילים . בנוסף, תושבים ברחבי ארץ התלוננו על מחסור חמור בפחים כחולים וכתומים  ובמקומות רבים היה מחסור חמור באמצעים לאיסוף פסולת קרטון . זאת , למרות העלייה הגדולה בכמות הקרטונים , משום שמרבית מהמסחר בימי סגר הקורונה התבסס על משלוחים.
המשרד להגנת הסביבה דיווח כי משקל פסולת האריזות גדל במרץ 2020 ב-37% לעומת אשתקד וכך גם כמות
הפסולת האלקטרונית שנאספה. עתה לא נותר אלא לחשב בכמה השיעור היה עולה לו לרשות הציבור היו עומדים
יותר פחים ויותר אמצעי איסוף.
לדעת עמותת צלול, דווקא על רקע המשבר ובמיוחד על רקע תשומת הלב הציבורית לנושא הבריאות, על המשרד להגנת הסביבה לקדם כמה מהלכים דחופים:
1 .לפעול לעידוד טכנולוגיות ליצירת פלסטיק מתכלה או פלסטיק העשוי מחומר אורגני שיחליף את הפלסטיק המיוצר מנפט ומגז וחלופות "גרין ווש" הקיימים כיום . זה כולל הקצאת תקציבים והטלת מיסוי על פלסטיק שאינו מתכלה.
2 .לעודד ולהשקיע בהקמת מתקני קומפוסט תעשייתיים בקרבת אזורים עירוניים, שיטפלו גם בפסולת האורגנית הרבה וגם בפלסטיק ממקורות מתכלים ויהוו פתרון אמת למוצרי החד"פ החלופיים לפלסטיק מבוסס נפט וגז.
3 .לעודד כלכלה מעגלית בכל התחומים ולמקסם את השימוש בחומרים מתחדשים שאינם מנפט וגז, בשונה משריפת כל חומרי הגלם ואיבודם במשרפות האשפה. הכלכלה המעגלית מייצרת הזדמנויות תעסוקה חדשות הנדרשות כל כך במיוחד בימים אלה ומבטיחה צמיחה כלכלית בת קיימא, הנדרשת בעידן משבר האקלים.
4 .לעודד את שוק המיחזור באמצעות סיוע למפעלי מיחזור והקמת מפעל מיחזור בישראל, ולמנוע בכך את המשך ההטמנה ואת שריפת הפסולת, שהם הפתרונות המזהמים ביותר.
5 .להרחיב את תפוצת פחי המיחזור ולהעמיד לרשות האזרחים אמצעים רבים יותר להפרדת פסולת, ובעיקר פסולת פלסטיק, וללוותם בהסברה נרחבת המותאמת לקהלי יעד מגוונים.
6 .להחיל את חוק הפיקדון גם על בקבוקי פלסטיק גדולים ובכך להצמיד ערך כלכלי שיעודד את איסוף האשפה.
עמותת צלול בטוחה שדווקא עתה, על רקע משבר הקורונה ובזכות תשומת הלב הציבורית לנושאי בריאות, זה הזמן לחינוך ועידוד הציבור לצמצום הצריכה, הגברת המיחזור וקידום מהפכה בתחום הפסולת בכלל, ובתחום הפלסטיק החד פעמי בפרט.