"צלול" למועצה האזורית גוש עציון: הפסיקו להזרים שפכים לנחל תקוע

"צלול", באמצעות עו"ד אריאל אלסנר, פנתה בשנית למועצה האזורית גוש עציון בדרישה להפסיק את הזרמת השפכים לנחל תקוע ושמורת הטבע. נחל תקוע שאורכו כ-30 ק"מ, הוא היובל הגדול ביותר של נחל דרגה. השפכים זורמים בנוסף קדומים וזמהמים את האזור.  במכתבה כתבה "צלול": "המט"ש שתוכנן כדי לטפל ב-300 מ"ק שפכים ביום, מטפל בפועל ב-500 מ"ק ביום. התוצאה הישירה היא קולחים באיכות ירודה ביותר הזורמים לסביבה. עוד נודע ל"צלול" שלצורך עבודת הרחבת המט"ש ושדרוגו שכרה המועצה את חברת "מודן שושן בניה ופיתוח בע"מ". אלא שהעבודות הופסקו בשל סכסוך כספי בין המועצה לקבלן. אם לא די בכך, לצורך עבודת השדרוג הושבתו חלקים מהמט"ש, עובדה שהרעה עוד יותר את איכות הטיפול. התוצאה היא שכיום ממשיך המט"ש להזרים לסביבה ביוב כמעט גולמי".