אזרחים ותיקים: "הים הוא כמו חמצן לריאות"

מאיה: "אני הולכת לים בבוקר כי הים הוא המרפא שלי. הים הוא חיינו. מיקי: הים הוא חלק מהנשימה. תחזירו לנו את הים לנשמה"