כל הפוסטים בדו"חות על נחלים

נחלים – מילון מונחים

אוטריפיקציה Eutrophiction  גידול יתר של צמחיית מים עקב עודף מזון. גורמת להתדלדלות כמות החמצן המומס במים. עלולה לגרום לתמותת דגים נרחבת.