חזון ויעדים

עמותת צלול קמה לפני למעלה מ-20 שנה כחלק מהמאבק לסגירת כלובי הדגים של החקלאות הימית במפרץ אילת. לאחר השלמת המאבק והוצאת הכלובים מהים שמה "צלול" לעצמה למטרה  לדאוג לנחלים, לים, לחופים ולבריאות הציבור והסביבה של ישראל.

במהלך השנים הביאה העמותה להפסקת הזרמת בוצת שפכי השפד"ן לים, גרמה להקמת מכונים לטיהור שפכים בכל רחבי הארץ שמנעו הזרמת השפכים לנחלים ולים, וגרמה לסגירת מכל האמוניה המסוכן של חיפה כימיקלים, שאיים על חייהם של מאות אלפים בצפון הארץ.

היעדים של עמותת צלול לשנים הקרובות כוללים נושאים חשובים לא פחות, למען בריאות הסביבה ובריאות הציבור:

 • עצירת פרויקט קצא"א להעברת נפט ותזקיקים ממדינות המפרץ לאילת ומשם לאשקלון באמצעות הצינור המרופט של חברת קצא"א, תוך סיכון שונית האלמוגים והים התיכון.
 • עצירת הפרויקט להעברת גז מהים התיכון למפרץ אילת באמצעות צינור אדיר ממדים שבקצהו מתקן הנזלה שיפגע בבריאות תושבי אילת ובשונית האלמוגים.
 • הסדרת הפיקוח על קידוחי הגז והנפט המאיימים על הים התיכון.
 • אישור החקיקה החלה על הקידוחים – חוק התלמ"ת וחוק אזורים ימיים.
 • שיקום בארות המים כחלק מהבנת תפקידן הכלכלי, הבריאותי והאסטרטגי.
 • הפסקת זיהום הנחלים והים ממפעלים ומרשויות מקומיות.
 • עריכת רפורמה בבתי הבד ובמדגה למניעת זיהום הנחלים.
 • עצירת תוכניות המאיימות להשיב את הזיהום למפרץ אילת – ברכות דגים יבשתיות השואבות מי ים ומשיבות פלט מזוהם.  
 • שמירה על אלמוגי ים סוף, שקיים סיכוי רב שבעקבות התחממות הימים, ישמשו כגרעין רבייה לכל שוניות העולם. 
 • מניעת הקמת משרפות פסולת וקידום פרויקטים של  מחזור וכלכלה מעגלית.
 • תכנון מקיים הלוקח בחשבון את צרכי האוכלוסיה הגדלה (1.8% בשנה), אך גם את צרכי הטבע והסביבה והשטחים הפתוחים. 
 • תכנון נכון ומקיים של משק המים והחקלאות, תוך שאיפה למנוע סכנת מחסור בתוצרת מזון, אך גם למנוע את הפגיעה בשטחים הפתוחים. 
 • החדרת הנושא הסביבתי לשיח של מקבלי ההחלטות ושל כלל אזרחי המדינה, לצד השיח הבטחוני והכלכלי, כחלק מהבנה שלא ניתן לקיים חברה בריאה, משגשגת ויציבה ללא סביבה מקיימת ונקייה.
 • הסטת השקעות מפרויקטים מזהמים, העושים שימוש באנרגיות מחצביות, לפרויקטים העושים שימוש באנרגייה מתחדשת.
 • תמיכה ושיתוף פעולה עם ארגונים נוספים למען השגת היעדים הסביבתיים.

"צלול" שמה לעצמה למטרה להפוך את ישראל למקום שטוב לחיות בו כיום ובדורות הבאים, באמצעות סביבה נקייה, בריאה ומקיימת הדואגת לנחלים, לים כמו גם לבריאותה, בטחונה ואיכות חייה של האוכלוסיה. העולם שלנו מצוי כבר כעת בסכנה. על-פי דעת מדענים מובילים, נותרו לנו רק 11 שנה כדי לעצור את סכנת ההתחממות. ישראל היא מדינה קטנה והשפעתה על ההתחממות זניחה לעומת השפעתן של מדינות ענק. יחד עם זאת מוטל על כל אחד ואחת מאתנו לעשות את חלקו כדי להציל את העולם כל עוד הדבר אפשרי. "צלול" קוראת לארגוני החברה האזרחית לשלב ידיים ולדרוש מהממשלה ומהציבור לעשות את המוטל עליהם לפני שיהיה מאוחר מדי.