תרומת הניקוז העירוני לזיהום חופי צפון הארץ 2017

 תרומת הניקוז העירוני לזיהום חופי צפון הארץ – עבודה הבודקת פוטנציאל זיהום חוף הים באזור מפרץ חיפה מזרימות במערכות הניקוז המגיע לים באמצעות הנקזים העירוניים חלק מהנקזים ממוקמים בסמוך לחופי הרחצה ויש להם השפעה על בריאות הציבור.

המחקר סוקר את ריכוזי המזהמים השונים המגיעים עם הנקזים לחופי הרחצה.
המגיע לחופים הרחצה באמצעות הנקזים נושא עמו זוהמה רבה המצטברת על הנגר העירוני
הכבישים, אך גם שפכי ביוב שמקורם בתקלות במערכת הביוב, הנובעות מתשתיות ישנות או ליקויים
בטיפול במערכת הביוב, וחוסר הפרדה בין מערכות הביוב למערכות הניקוז הגורם לחדירת ביוב
למערכת הניקוז. מגיעים באמצעות הנגר לחוף הים. כמו כן, הנגר מכיל גם תשטיפים משטחי מפעלים,
מוסכים כבישים, מרכזים מסחריים, וגנים ציבוריים. לכל אזור עירוני הרכב מזהמים אופייני המגיע
עם מערכת הניקוז לחוף הים.