תוכניות "צלול" ל-2020

לפניכם רשימה חלקית של התוכניות של "צלול" ל-2020 למען סביבה נקייה, מקיימת ובריאה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו בתרומה ובהתנדבות.

 קידוחי גז ונפט
 • דרישה לניהול אסדת לוויתן בצורה קפדנית, תחת ניטור, אכיפה ופיקוח.
 • הכרזה על חוף דור והאיים סביבו כעל שמורות טבע ימיות.
 • דרישה לאימוץ הדירקטיבה האירופאית לקידוחים ימיים.
 • אישור חוק אזורים ימיים.
 • דרישה להפסקת המשך חיפוש גז ונפט ופיתוח אנרגיות מתחדשות.

פלסטיק ופסולת

 • מניעת הניסיונות לחיסול חוק השקיות ופעילות להרחבתו ולחיזוקו.
 • חקיקת חוק האוסר שימוש בפלסטיק חד פעמי ואימוץ הדירקטיבה האירופאית לפלסטיק.
 • דרישה לתכנית לאומית לטיפול בפסולת, עידוד כלכלה מעגלית ומניעת הקמת משרפות פסולת.
 • הרחבת פעילות החברה לתועלת הציבור לגמילה משימוש בפלסטיק חד פעמי בכל המגזרים.

עוד תקנים למשרד להגנת הסביבה

 • ביטול המהלך של משרד רה"מ לסירוס המשרד להגנת הסביבה באמצעות  קיצוצים תקציביים  ונגיסה בקרן הניקיון ובקרן למניעת זיהום ים.

מפרץ אילת

 • הגנה על אלמוגי ים סוף מפני החזרת איום החקלאות הימית, יבוא אמוניה דרך נמל אילת ותכניות פיתוח.

הגנה על הים והחופים

 • מניעת הזרמת הביוב של הרצליה לחופי תל אביב ומניעת הקמת גאוטיובים.
 • דרישה לניקוי קרקעות מפעל תעשיות אלקטרוכימיות מכספית ושאר חומרים הזורמים לים.
 • התנגדות לתוכניות בנייה פוגעניות.

נחלים

 • הפסקת זיהום הנחלים והקמת יחידה ארצית להגנת הנחלים.
 • שיתוף פעולה ועידוד יוזמות מקומיות לשמירה על הנחלים.

הסברה

 • הקמת מרכז הסברה ולובי סביבתי  "50 גוונים של ירוק".
 • עידוד הציבור – מבוגרים, נוער, ילדים ועסקים, להצטרף למלחמה במשבר האקלים.
אתם מוזמנים להצטרף אלינו במאבקים אלה ובמאבקים נוספים אחרים, למען סביבה נקייה ובריאה ולמען איכות החיים של כולנו.