תודה לשולחי המיילים לראשי הרשויות – בזכותכם נפסיק את הזרמת הביוב לים

קהילת "צלול" היקרה,
עמותת צלול מבקשת להודות לכם באופן אישי על השתתפותכם בקמפיין "עוצרים את מחדל הזרמת הביוב לים", שבו שלחתם למעלה מ- 15,000 מיילים לראשי רשויות ומקבלי החלטות, בדרישה לנתק את החיבורים הצולבים בין מערכות הביוב והתיעול.
אנו שמחים לבשר לכם שלמיילים שנשלחו היתה השפעה רבה ומיידית על הרשויות ועל התקשורת שעסקה בנושא בהרחבה. ואכן, חלק מהרשויות דיווחו על המהלכים שביצעו ויבצעו בעתיד, מתוך כוונה למנוע את החיבורים.
למרבה הצער, דווקא עיריית הרצליה, שמתאפיינת בחיבורים צולבים רבים, העדיפה למתוח ביקורת על עצם קיום המחאה במקום להבין את מניעיה ולהירתם לפתרון הבעיה.
עמותת צלול לא תרפה מנושא חשוב זה עד ליישום פתרונות שיימנעו את זיהום הים, הפגיעה במגוון הביולוגי וסגירת החופים לרחצה בכל חורף. המהלכים הבאים המתוכננים הם:
– דיונים נוספים בוועדת פנים והגנת הסביבה של הכנסת במטרה לקבל תשובות ממשרדי הממשלה בדבר המהלכים שהם מתכוונים לנקוט, כולל סיוע תקציבי לרשויות המתקשות לשאת בנטל בעצמן.
– דרישה מהממונה על התאגידים ברשות המים להנחות את-התאגידים באשר לחובתם לטפל בנגר העירוני.
– ייזום דיונים במועצות הערים בדרישה להקצות תקציבים לניתוק בין מערכות התיעול והביוב.
– כנס אליו יוזמנו ראשי רשויות, מנהלי תאגידי מים וביוב ונציגי ממשלה, בו יוצגו פתרונות מיטביים לטיפול בנגר העירוני, הפרדתו ממערכות הביוב, צמצום כמותו ושיפור איכותו כדי שלא יזהם את הים ויגרום לסגירת החופים לרחצה.
– בחינה של שימוש בכלים משפטיים כדי למנוע את המשך זיהום הים.
"צלול" מודה לכם שוב על שיתוף הפעולה והאחריות האזרחית ותשמח לעדכן אתכם באשר להמשך הפעילות עד להשגת המטרה – ים צלול וחופים נקיים במשך כל ימות השנה.
בכבוד רב ובהערכה,
מור גלבוע, מנכ"ל
וכל צוות "דוגמים צלול"