שנה לאסון הזפת: הזיהום טרם חלף

במלאת שנה לאסון הזפת פשטו מתנדבי "צלול" על חוף תל דור במטרה לנקות את שאריות הזפת שעדין ממשיכות לצאת מהים. הניקוי כלל איסוף זפת שנחתה על החול, אך גם ניקוי הזפת שדבקה בסלעים באמצעות איזמלים ופטישים. מטרת פעולה זו היא להשיב ליצורים הימיים, המתוגררים על הסלעים, את מקומות המחייה שלהם.