שיקום נחל אלכסנדר – חלופות להשבת המים

ב-2011 הזמינה עמותת "צלול" עבודה "שיקום נחל אלכסנדר – חלופות להשבת המים"  מאת חברת המהנדסים DHV. העבודה ניתחה את מצב הזיהום בנחל, את מצבו האקולוגי של הנחל ואת עתודות המים שבו. העבודה המליצה על שלוש חלופות להשבת מים לנחל, שבראשון חלופה להזרמת מים שפירים.