קרן לטיפול מהיר בזיהום נחלים ומקורות מים

העבודה קרן לטיפול מהיר בזיהום נחלים ומקורות מים ממליצה על הקמת קרן שתנוהל על ידי המשרד להגנת הסביבה ורשות המים, שתפקידה לסייע לרשויות מקומיות חלשות לטפל בתקלות ביוב הגורמות לזיהום נחלים ולזיהום מים.

מאחורי רעיון הקרן עומדת ההנחה לפיה עקרון "המזהם משלם" ו"הצו לתיקון מעוות" אינם יעילים במקרה של רשויות חלשות, וגורמים בסופו של דבר לכשל הגורם להימשכותן של תקלות שבסופן זיהום נחלים וזיהום מי תהום.

מהעבודה עולה שבכל שנה נרשמות בארץ 300-400 תקלות ביוב (מדווחות), כאשר 38% מהן קורות בישובים חלשים, שאינם מסוגלים לטפל בהן. תקלות אלה גורמות לזיהום ניכר של נחלים ומקורות מים. הקרן תדאג לתיקון מהיר של תקלות אלה, על- פי העיקרון של מכבי-האש, שקודם מכבים את האשר ורק אחר כך מבררים מי האחראי לדלקה. גם כאן, המדינה תדאג לתיקון ורק אחר כך תשאל מי אשם בהזרמה. המלצה נוספת היא להגדיל את כמות הפקחים המדווחים על תקלות ועל זיהום נחלים.

לטווח הארוך ממליצה העבודה על הקמת קרן ביטוחית, באחריות רשויות הניקוז, שתממן תיקון תקלות.