"צלול" עתרה לבית המשפט בדרישה מעיריית תל אביב להפריד בין מערכות הביוב והניקוז ולהפסיק לזהם את הים

לראשונה הגישה עמותת צלול עתירה מנהלית נגד עירית תל אביב-יפו ותאגיד "מי אביבים" בעקות אי ניתוק החיבורים הצולבים האסורים בין מערכות הניקוז וביוב – תופעה  בעקבותיה בימי החורף מתרחשים ארועים קשים של זיהום ים וחופים. את העתירה הגישו עו"ד חגי קלעי ועו"ד חיה ארז.

בעת גשם השפכים חודרים למערכות התיעול וזורמים דרך הנקזיםים לים מי הגשם שחוזרים למערכות הביוב מגיעים למכונים לטיפול בשפכים וגורמים לפגיעה בתהליך הטיפול.

מהעתירה עולה, שהעירייה והתאגיד הפרו את חובתם בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע"ב-2011 בכך שלא ניתקו את החיבורים האסורים. בהתאם לתקנות, הניתוקים היו חייבים להתבצע עד ל-2014.
פרויקט מיוחד של צלול – "דוגמים צלול", בדק בשנים 2011- 2022 מה זורם מהנקזים העירוניים לנחלים ולים. הממצאים שהתקבלו מדאיגים: מלבד חידקים צואתיים (בריכוזים גבוהים) נמצאו גם שאריות רבות של תרופות המעידות, ללא ספק, שמדובר בשפכי ביוב הגולשים עם הגשם לנחלים ולים. הרשויות אולי התרגלו לתופעה זו, אך לדעת "צלול" הפסקת הזיהום היא מאבק מתמשך שהיא מתכוונת להתמיד בו.
לדברי "צלול": "בעתירה הוכחנו את קיומה של בעיה שפוגעת לא רק ברוחצים בים אלא גם בטבע ובבעלי החיים, ובעיקר הוכחנו את נוכחות הביוב, שכן ברור שהתרופות מגיעות מהפרשות בני האדם לבתי השימוש, והוכחנו שהרשויות התרשלו בחובתן למנוע זאת. העתירה מלווה בחוות דעת של ראש קבוצת מחקר ההידרוכימי באוניברסיטת תל אביב, פרופ' דרור אבישר.

מה היה צריך לעשות על מנת למנוע את החיבורים הצולבים?
– על הרשויות המקומיות ותאגידי הביוב לאתר את החיבורים הצולבים בין מערכות הביוב והניקוז (התיעול) ולהפריד בינהן.
– על עיריית תל אביב ותאגיד מי אביבים  לאכוף את התקנות האוסרות חיבורים צולבים במגרשים הפרטיים.
– במקומות מסוימים, רגישים ומועדים לפורענות, אפשר להציב משאבות המסיטות את גלישות השפכים והנגר המזוהם מתעלות הניקוז למערכות הטיפול בשפכים.
בנוסף על הרשויות הארציות והעירוניות להקפיד על תכנון הרואה בנגר משאב, למנוע את זיהומו, ולאפשר לו לחלחל לקרקע. בדרך זו אפשר להפחית את כמויות הנגר העירוני המזהם את הנחלים והים.

יום לאחר הגשת העתירה נסגרו חופי תל אביב לרחצה בעקבות זיהום לדברי "צלול" עובדה זו מוכיחה את הצורך הדחוף בטיפול בהזרמות השפכים לים.

לדברי מנכ"ל צלול, מור גלבוע, מור גלבוע: "במסגרת פרויקט 'דוגמים צלול', במהלך חורפים 2021-2022, דגמנו את מוצאי הנקזים לים בתל אביב, ובערי חוף נוספות.
ב78% מהדגימות ששלחנו למעבדה ההידרוכימית באוניברסיטת ת"א, מצאנו שאריות תרופות שמעידות על הזרמת ביוב לים.
אתמול הגענו לעיריית תל אביב כדי להגיש עתירה מנהלית שדורשת את ניתוק כל צינורות הביוב מצינורות הניקוז (חיבורים צולבים).
היום קיבלנו הוכחה נוספת להתרשלות עיריית תל אביב במילוי תפקידה, כאשר חופים מרכזיים בעיר נסגרו לרחצה עקב הזרמת ביוב.
לא נרפה מהנושא ונמשיך לעדכן, עד שיהיה כאן צלול!