"צלול" לולנת"ע: תוכנית מתקנים חדשניים בים התיכון – מפלצתית

"צלול" הגישה את הערותיה לתוכנית מתאר ארצית (תמ"א) 13 "מתקנים חדשניים בים התיכון", שנדונה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה של המועצה הארצית (ולנת"ע). לדעת "צלול" התוכנית "מפלצתית", שכן היא תאפשר להקים ללא תוכנית מפורטת וללא הגבלה על גודל המבנים, עשרות רבות של מתקנים ומבנים ימיים – בשטח של עד מאות מ"ר, ובגובה של עד 50 מ', בכ- 20 פוליגונים, בשטח כולל של 270 אלף דונם, שחלקם במרחק של עשרות מטרים מהחוף, חלקם במרחק של מאות מטרים מהחוף וחלקם עד לקצה המים הריבוניים (22 ק"מ מהחוף),

במכתב למנהל מינהל התכנון ויו"ר הולנת"ע, רפי אלמליח, כתבה "צלול", שהיא מכירה בצורך בהליך תכנוני ובאישור מהיר יותר להקמת מתקנים חדשניים, זמניים, לצורך בחינת התכנות, במיוחד בשל הצורך להתמודד עם אתגרי משבר האקלים גם בים והחופים, ולקידום כלכלה כחולה, עם זאת, אסור שמענה לצורך זה יאפשר פגיעה קשה בחי הימי, בעופות נודדים, בנוף הפתוח לים או שיגרום לזיהום ופגיעה נוספת בים והחופים. 

לדברי "צלול": "הערותינו מכוונות לחשיבות של שמירה על איזון שיבטיח שתחושת הדחיפות לא תוביל לפגיעה בלתי הפיכה במערכות האקולוגיות במרחב הימי. שלא נעמוד במצב שבו "שופכים את התינוק עם המים". מכאן החשיבות של עמדת ארגון הגג שאינו מבקש למנוע את קידום התוכנית, אך מבקש לתקן אותה כך שתענה על דרישות החוק והפסיקה מתוכנית
מפורטת, כדי שניתן יהיה להוציא מכוחה היתרים, ותספק הגנה סטטוטורית ראויה למרחב הימי".