"צלול" מתנגדת לבניית שכונה בפשט ההצפה של נחל תנינים

עמותת צלול הגישה את התנגדותה לתוכנית מתאר ארצית (תמ"מ) 16/6 לבניית שכונת מגורים בפשט ההצפה של נחל תנינים.

לדברי "צלול" תנינים הוא אחד מנחלי החוף החשובים ביותר, והיחיד במישור החוף שעדין זורמים בו מים באיכות סבירה, כמעט בכל ימות השנה. הנחל משמש כבית גידול נדיר לצמחים, בעלי חיים ודגים וכאבן שואבת למטיילים רבים מהאזור ומכל רחבי הארץ המייחלים לכל פיסה של נחל נקי. לערוץ הנחל, ופשט ההצפה לצידו, יש גם חשיבות ניקוזית רבה, בהולכה ו"ספיגה" של גאויות (שיטפונות) ומניעת הצפות, שמספרם רק ילך ויגדל עם העמקת משבר האקלים. בשל סיבות אלה ואחרות, להמשך שמירתו כנחל פתוח נקי וטבעי יש חשיבות רבה למיליוני תושבי מדינת ישראל, לסביבה, לטבע ולבריאות.

כמו כל נחלי הארץ, גם נחל תנינים נפגע מפעולות הסדרה מיושנות של הרשויות המדינתיות והמקומיות. גדותיו יושרו ו"הוסדרו" והחקלאים לאורכו עיבדו את שדותיהם ממש עד לגדת הנחל, תוך ריסוס וכיסוח הגדות ותוך פגיעה קשה בחי ובצומח שלאורכו ובדגים שבמימיו. אולם, בשנים האחרונות ובעקבות שינוי ההבנה לחשיבותם של הנחלים ותרומתם לסביבה ולציבור, מצבה של המערכת האקולוגית השתפר במעט, ויש סיכוי שהיא תשתפר עוד. אלא שהתמ"מ המופקדת מחבלת במאמץ זה. היא מאפשרת הרחבה של ישוב ללא הסתכלות אגנית ומתעלמת מתפקידו החשוב של הנחל למניעת הצפות ושיטפונות. בשל כך מבקשת עמותת צלול ממנהל התכנון שלא לאשר את התמ"מ, למנוע בנייה בפשט ההצפה של הנחל ולמנוע את הפגיעה הקשה.

במקום להעמיק את הפגיעה בנחל, שערכו לסביבה ולאדם הוא רב, על רשויות התכנון לשמור עליו מכל משמר, לעודד את שיקומו ובעיקר למנוע את הבנייה בפשט ההצפה, תוך שמירה על מה שנשאר.

 

עיקרי ההתנגדות לתוכנית

התמ"מ המופקדת, מרחיבה את שטחי הבנוי של בנימינה לכיוון צפון, בתחום אגן הניקוז של נחל תנינים ובתחום פשט ההצפה של הנחל. התוכנית מייצרת חייץ בין היישוב לבין הנחל ומחצבת בנימינה הישנה בחוטם הכרמל – אתרים שיש לשקמם ולשמרם כפארק טבע ומורשת לצד היישוב, לרווחת הקהילה וכלל תושבי ישראל.

נימוקי ההתנגדות

  • אין התאמה בין התוכנית המוצעת לבין תמ"א 1 – בתמ"א 1 מסומן הנחל כרצועת נחל ראשי ותעלת התמסח תנינים כ"נחל משני". מדרום מסומן השטח כ"יער טבעי" ובאזור המזרחי כ"יער פארק". התוכנית המוצעת מסמנת שטח ל"אזור פיתוח עירוני" בשטח שסומן בתמ"א 1 כשטח המיועד ל"יער פארק". על הוועדה למנוע סתירה זו.
  • התמ"מ סותרת את המדיניות הארצית שלא לבנות בפשט ההצפה של נחלים – התוכנית מאפשרת בנייה בתוך פשט ההצפה של הנחל, וזאת למרות מדיניות ברורה של מינהל התכנון ומשרד החקלאות שאין בונים באזורים אלה. ערוצו המרכזי של נחל תנינים עובר במרחק של 275 מ' מהבינוי הקיים. השכונות הצפוניות של בנימינה, ובראשן נחלת ז'בוטינסקי וגבעת הפועל שסובלות כבר כיום מהצפות ששכיחותן עולה עם השנים. ב-5 בינואר 2021 גלשו גדות תעלת התמסח, כביש 652 נסגר לתנועה, השכונות הוצפו ושני אנשים שילמו בחייהם כשרכבם נסחף בזרם. ניסיון מר זה מלמד שיש לשמור על פשט הצפה פתוח ככל האפשר, ובוודאי שלא לבנות בו ולהפריע בכך לתפקודו התקין. הדברים אמורים שבעתיים על רקע שינוי האקלים שרק מגביר את אירועי הקיצון ומחייב עוד יותר את השמירה על פשטי ההצפה הפתוחים. זה המקום להזכיר מניסיונן העגום של ערים ברחבי הארץ שבנו בפשט ההצפה של נחלים, ביניהן נהרייה הסובלת בכל שנה מהצפות בעקבות בניית שכונת מגורים וקניון בפשט ההצפה של הגעתון, הרצלייה שבנתה את תחנת הרכבת בפשט הצפה של הנחל ועוד ועוד.
  • התמ"מ תפגע במסדרון האקולוגי שמייצר הנחלהבינוי הקיים בין בנימינה לבין מחצבת בנימינה הוא כ-300 מ'. התמ"מ המופקדת תגרום להצרת מסדרון זה לכדי 220 מטר בלבד. עובדה זו תכביד עוד יותר על שרידותם של בעלי החיים באזור, שכבר כיום סובלים מעקה קשה בעקבות הפיתוח הנרחב, זיהום האור הרב ותנועת המכוניות שרק תגבר באם הבינוי יאושר. את המסדרון האקולוגי שלאורך הנחל צריך לא לצמצם, אלא להרחיב למען רווחתם של בעלי החיים וביטחונם.
  • התמ"מ תפגע בבתי גידול רגישיםשטח התוכנית מתאפיין בסלעי כורכר שהם תופעת טבע ייחודית לישראל ולמספר חופים מועטים לאורך הים התיכון. גם הצומח באזורי הכורכר הוא ייחודי ונדיר, ולמרבה הצער הולך ונעלם בעקבות לחצי הפיתוח. בנייה באזור פשט ההצפה תפגע בסלעי הכורכר הנדירים, שחובה עלינו לשמור עליהם מכל משמר. בשטח התוכניות נמצאות גם אדמות כבדות עליהן צומחים מינים המצויים בסכנת הכחדה, ביניהם רומוליאה זעירה, דוחנן קיפח, אשבל זהרי ועוד שהבנייה תגביר עוד את סכנת הכחדתם.
  • התמ"מ סותרת את מדיניות הנגר העירוני תמ"א 8/1 – באפריל 2021 אימצה המועצה הארצית את מסמך המדיניות לניהול נגר עירוני ונתנה הוראה לערוך את תמ"א 1/8 מתוך הבנה לחשיבותו אחרי שנים של התעלמות והזנחה. אישור התוכנית המוצעת, בניגוד לעקרונות אלה, חוטאת למאמץ הלאומי למנוע את השפעותיו של הנגר מבחינת כמות ומבחינת איכות ושמה ללעג את המאמץ לטפל בו.
  • התמ"מ אינה מתחשבת בתחזיות בדבר שינוי האקליםתחזיות המקובלות על מרבית החוקרים בעולם צופות אירועי קיצון של גשמים ממושכים ושיטפונות לצד תקופות ארוכות של יובש. אחת הדרכים להיערך לתופעות אלה הן תמיכה בפשטי ההצפה של הנחלים, חיזוק השטחים הפתוחים, הגנה על בתי גידול חשובים ועוד. במסגרת ההכרה באתגרים שמציב שינוי האקלים קיבלה המועצה הארצית שורה של החלטות למיתון שיטפונות ומתן פתרונות לניהול נגר בראיה אגנית, בין השאר באמצעות תמ"א 1/7. בנייה בתוך פשט הצפה של נחל מרכזי במישור החוף סותרת הבנות אלה.
  • הכביש יוצר חיץ בין הישוב לבין נחל תנינים ומחצבת בנימינה הישנה בחוטם הכרמל, אתרים הראויים לשיקום ושימור כפארק טבע ומורשת לצד היישוב. לערוץ נחל תנינים, העוטף את בנימינה מצפון, יש חלק חשוב בהיסטוריה של ההתיישבות בארץ ישראל במאה קודמת. לאחר שנים של הזנחה, קבוצת תושבים אימצה את הנחל לחיקה. עשרות תושבים פעילים מפעילים, ימי טיול ופעיליות בנחל. הם הנגישו שביל הליכה עם פינות ישיבה. מאות תלמידים מבנימינה והמסביבה ואלפי מבקרים מכל הארץ מבקרים במקום ולומדים באמצעותו על המורשת והטבע ונהנים ממנו. מצידו השני של הנחל נמצאת גם המחצבה הישנה עם קרונות הרכבת ששימשו לשינוע חצץ וחומרי בניה לכל רחבי הארץ. בתוכנית שיקום המחצבה יש אפשרות לשיקום האתר, כאתר טבע ומורשת קולט קהל, שגם יכול לחזק את היצע הנופש והתיירות באזור.

בסיכום מכתבה כתבה "צלול", על מינהל התכנון לשקול שוב את התוכנית ולתת משקל רב לסוגיות שהועלו כאן. אוכלוסיית המדינה גדלה בקצב של 1.8% בשנה, עובדה המגדילה את הלחץ על מוסדות התכנון לספק עוד ועוד בתי מגורים, תשתיות ומקומות תעסוקה – על חשבון השטחים הפתוחים. על מוסדות התכנון מוטל לעמוד בלחצים אלה ולזכור את תפקידם החשוב של הנחלים ופשטי ההצפה שלהם כאתרי פנאי ונופש וכאתרי טבע, אך גם כספקי שירותי ניקוז ומניעת הצפות. הרחבת אזור הפיתוח של בנימינה לכיוון צפון על חשבון פשט ההצפה של נחל התנינים תפגע בסביבה ובשלום הציבור. יש למנוע אותה ולהגביל את הפיתוח לגבולות הבינוי הקיים.