"צלול" לגמליאל: התנגדי להצעה בחוק ההסדרים להחליש את הוועדה למתן היתרי הזרמה לים

בחוק ההסדרים מתחבא סעיף שמטרתו לאפשר לקבל היתר הזרמה ל-10 שנים ולהפוך את הוועדה למייעצת לפקיד מהמשרד להגנת הסביבה. "צלול" מתנגדת לשינוי ודורשת מהשרה גמליאל להתערב. "צלול": "במקום להחליש את ההגנה על הים על הממשלה לחזק את הרגולציה ולהגדיל את מספר הפקחים המפקחים השומרים עליו"

עמותת צלול פנתה לשרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, בבקשה להתערב  במטרה למנוע את כוונת הממשלה להכניס לחוק ההסדרים סעיף המחליש את כוחה של הוועדה למתן היתרי הזרמה לים, מתוך מטרה ברורה להקל על המזהמים השונים – מפעלים ורשויות מקומיות, תוך פגיעה חמורה בסביבה הימית. לדעת "צלול" החלשת כוחה של הוועדה, במסווה של הקלה ברגולציה, כמוה כפגיעה ישירה בסביבה הימית הרגישה ומתן רישיון לזהם.

בין השינויים המתוכננים בחוק ההסדרים:

היתר הזרמה לים יינתן ל-10 שנים במקום ל-3 שנים כיום – היתר ההזרמה ניתן לזמן קצוב מתוך כוונה לחייב את המזהמים להמשיך ולהשתפר כל הזמן ולצמצם את הזיהום עד להפסקתו המלאה. היתר הקבוע לזמן ממושך של 10 שנים יפחית את יכולת האכיפה של הוועדה, יפחית את המוטיבציה של המפעלים להפחית את הזיהום ויוריד מהם את הדרישה לאמץ טכנולוגיות חדשניות (BAT). כיום מקבלי ההיתרים נדרשים לדווח לוועדה על שלבי התקדמות יישום הפחתת הזיהום, כאשר ההיתר הבא מותנה בקצב התקדמות הפתרון. היתר הניתן ל-10 שנים ייקבע את המצב הנוכחי לשנים ארוכות וינציח את הזיהום ואת הפגיעה בים.

פקיד של המשרד להגנת הסביבה יכריע לגבי דרישות הוועדה – הוועדה למתן היתרי הזרמה היא וועדה בין-משרדית בה חברים נציגים של המשרד להגנת הסביבה – יו"ר, ביטחון, בריאות, תמ"ת, חקלאות, תיירות ותחבורה. "צלול" משמשת כנציגת הציבור בוועדה, על-פי חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה. בהרכבה זה משקפת הוועדה את הדרישות וההסכמות של משרדי הממשלה השונים ואת הרצון המשותף להגן על הים. (ל"צלול" נודע כי מאחורי הרצון להחליש את הוועדה עומדת בין השאר התנגדות חבריה לאשר הזרמת קולחים לים כחלק מאישור תוכנית בנייה של רמ"י בעיר הרצליה). הכפפת הוועדה לפקיד אחד – גם אם הוא נציג של המשרד להגנת הסביבה – עלולה ליצור מצב של ניגוד עניינים ותפגע באיכות החלטותיה, שכן לא אחת עלול לקרות שהפקיד הקובע יהיה לא מקצועי ו/או מוטה בשל שיקולים זרים. לוועדה עצמה יש מנגנון ערעור והוא מתקיים בנוכחות כל חברי הוועדה.

זאת ועוד, הוועדה למתן היתרים משמשת כיום כמודל חיובי לשיתוף פעולה בין- משרדי והישגיה מדברים בעד עצמם. ראוי היה לשכפל מודל זה גם לתחום אישורי זיהום הנחלים, ולא להחליש את הקיים. אסור בשום אופן לפגוע בכך.

עמותת צלול מתנגדת בכל תוקף לפגיעה בוועדה חשובה זו ולא תהסס לפעול בכל הכלים העומדים ברשותה כדי למנוע פגיעה בה, כולל פניה למשרדי הממשלה המיוצגים בוועדה אשר קולם ייגזל ועתירה לביהמ"ש. הוועדה למתן היתרי הזרמה לים מונתה על פי חוק על ידי המשרד להגנת הסביבה מתוך כוונה אחת – להגן על הים. החלשתה כמוה כוויתור על הגנת הים ועל ההישגים הרבים שהמשרד התגאה בהם רק לאחרונה בדו"ח על הירידה בזיהום הים. במקום להחליש את ההגנה על הים על הממשלה לחזק את הרגולציה ולהגדיל את מספר הפקחים המפקחים השומרים על הים. רק כך ניתן יהיה לשמור על הים גם לדורות הבאים.