"צלול" מבקשת להצטרף לעתירה לשבירת המונופול של תאגיד "תמיר"

 "צלול" בקשה מפרקליטות מחוז ירושלים להצטרף לעתירה הדורשת לשבור את המנופול הקיים של תאגיד "תמיר" לאיסוף אריזות למחזור, ולאפשר לחברות נוספות להכנס לשוק כפי שקובע החוק. הסיבה לעתירה –  ההישגים המחפירים של המונופול באיסוף האריזות, במיוחד במגזר הביתי.
"צלול" מבקשת מבית המשפט להשמיע את עמדתה לגבי חומרת הנזקים הסביבתיים והבריאותיים הנובעים מהכשל המתמשך במחזור אריזות, כל זאת במטרה שהיקף פסולת האריזות שמגיע למחזור יגדל משמעותית, הפסולת המגיעה להטמנה תפחת, ושהדין ייאכף.
ברקע הבקשה מצויה עובדת שיעור האיסוף הנמוך עד אפסי של אריזות מהזרם הביתי באמצעות הפחים הכתומים. הדיווח האחרון של "תמיר" בהתייחס לאיסוף אריזות באמצעות הפחים הכתומים היה בשנת 2015 ועמד על שיעור איסוף של פחות מ- 1%! מכלל כמות הפסולת העירונית.
העובדה שחרף חובתם המפורשת בחוק, אחוז העסקים שהתקשרו עם גוף מוכר עומד על כ-54% בלבד,  קשורה במישרין למעמד המונופוליסטי של תאגיד המחזור "תמיר" קובעת את דמי הטיפול הנגבים על ידה באופן שמביא אותה לרווחיות כבר בהיקף הפעילות הנוכחי, ומאחר שאין כל תחרות שתגרום לה להפחית את המחירים, היא אינה נדרשת להגדיל את היקף המתקשרים עימה על מנת לשמור על רווחיותה, יחד עם עמידה במכסות המחזור החלות מכוח חובת היצרנים. "צלול" מאמינה ששבירת המונופול בשוק הטיפול באריזות ויצירת תחרות בשוק זה יביאו להפחתת הטמנת פסולת פלסטיק ולהגדלת היקפי המחזור, שני יעדים בעלי חשיבות סביבתית עצומה .