"צלול" לשרי הממשלה מינעו את הקיצוץ בתקציב תשתיות הביוב, היחידות הסביבתיות, יחידות המדען הראשי ועוד

בעקבות כוונת האוצר לקצץ בתקציבי רשות המים, היחידות הסביבתיות, ויחידות המדען הראשי במשרדי הממשלה: החקלאות, האנרגיה, החדשנות המדע והטכנולוגיה, הבריאות, התחבורה, החינוך והגנת הסביבה, ובנושאים חשובים נוספים, שלחה "צלול" מכתב לשרי הממשלה בו ביקשה מהם לא לתמוך בקיצוץ. לדברי "צלול" תקציבים אלה נחוצים כמו אוויר לנשימה למניעת זיהום הסביבה ופגיעה בבריאות, לעידוד יזמות וחדשנות בתעשיה ובחקלאות, ולמאבק במשבר האקלים ולכן חל עליהם הציווי של "בל תשחית".

לדברי "צלול", הצעת משרד האצר לקצץ 100 מיליון ₪ בתקציב רשות המים לביצוע תשתיות ביוב, תגרום להצפת רחובות הערים בביוב להזרמת ביוב וקולחים לנחלים, לחופים ולים, לעליה בתחלואה, סגירת חופי רחצה, זיהום נחלים ואובדן מי קולחים המיועדים להשקיה חקלאית.

כבר כיום, ובעקבות הגידול באוכלוסיה, המחסור במאגרי קולחים (מי ביוב מטופלים) ובתשתיות הולכה, ומצבם הרעוע של הקימים, זורמים בכל שנה עשרות מיליוני מ"ק של ביוב וקולחים מוזרמים לנחלים ולים. תוכנית של רשות המים ממרץ 2023 "משק הקולחים 2050", קבעה שיש צורך בחמישה מיליארד ₪  מתקציב המדינה לצורך הקמת תשתיות לצמצום הזרמות הקולחים ולניצולם המיטבי להשקיה.

מאה מיליון ₪ שמוצעים לקיצוץ מיועדים למניעת קריסה של מערכות ישנות ולשם יצירת פתרונות להפסקת הזרמות וגלישות הביוב והקולחים. קיצוץ עתה יגרום לנזק שעלול להיות בלתי הפיך לסביבה ולחקלאות שמשוועת לכל טיפה של מים. בנוסף, פתרונות ניוד ואיגום הקולחים נדרשות גם על מנת לאפשר תוכניות בניה במרכז הארץ ובצפון.

זיהום בחופים ובנחלים עלול לגרום לתחלואה ולפגיעה כלכלית בעסקים הסמוכים אליהם. בנוסף,הקיצוץ בתוכניות הביוב יגרום לעיכוב באישור תוכניות בנייה. לזרימת ביוב ברחובות הערים לנחלים ולים. מקורות ברשות המים אישרו חששות אלה. כשתפרוץ תחלואה בשל קריסת מערכות ביוב וקולחים נדע מי האחראים לפגיעה ולנזק –  שר האוצר, בצלאל סמוטריץ, ושרי הממשלה שאישרו הצעה זו.

בנוסף, מציע סמוטריץ' לקצץ 10 מיליון ש"ח מתקציב היחידות הסביבתיות – גופי הפיקוח האחראים לצמצום הזיהום הסביבתי ברמה המקומית, לקצץ את את מרבית תקציבי  יחידות המדען הראשי במשרדי החקלאות, האנרגייה, המדע והחדשנות, הבריאות, החינוך והגנת הסביבה, ובתקציב פארק "אריאל שרון". עוד מוצע ולהעלות את המס על מכוניות חשמליות שדוקא מפחיתות את זיהום האויר בערים הצפופות.

אפשר למנוע את הקיצוצים בנושאים חשובים אלה אם לא יבוטלו המיסים על משקאות ממותקים המזיקים לבריאות וגורמים לעלייה בתחלואה, ועל כלי פלסטיק חד פעמי, שפוגעים בבריאות ומזהמים את הים, הפארקים, והשטחים הפתוחים. תקבולי מסים אלה, אם לא יבוטלו, גבוהים יותר מהסכום שמבקש האוצר לקצץ עתה.  

"אנו מבקשים מכם למנוע את הקיצוצים למען הבריאות, החקלאות, הבנייה, הכלכלה והסביבה", כתבה "צלול". "דווקא בימים אלה אנו מחויבים לשמור על סביבה בריאה ויעילה כלכלית ולא לפגוע במקומות שהפגיעה בהם תגרום למשק לנזקים בלתי הפיכים".