"צלול" לרשות הספנות: יש לאשר נספח למניעת זיהום אוויר מאוניות

עמותת צלול מבקשת מרשות הספנות לפעול בנחישות לאישור נספח מס' 6 למניעת זיהום אוויר מאניות של האמנה הבינלאומית למניעת זיהום מאוניות MARPOL 73/78, כפי שקובעת החלטת הממשלה מ-6 בספטמבר 2015.

בקשה זו באה לאחר דיווחים רבים בקיבלה העמוה על זיהום אוויר קשה שמקורו בארובות של אניות הנכנסות לנמל חיפה, המכיל ריכוזים גבוהים של תחמוצת גופרית (SO2), אפר, פיח ומתכות כבדות, הפוגע בבריאותם של תושבי העיר והאזור, הסובלים מזיהום אויר גם ממקורות נוספים. הזיהום מתאפיין בפלומה ארוכה וסמיכה של עשן שחור, המעיד על ריכוז גבוה של חלקיקים, בחלקם נשמים, הנמשך לאורך שעות ואף ימים. ל"צלול" ידוע, שלמרות הזיהום הרב לא ננקטים כנגד המזהמים כל אמצעי אכיפה.

זה המקום להזכיר, כי סקר "היבטי זיהום אוויר בנמל חיפה" (אבי מושל, 2012), מצא שהאניות הגדולות בנמל חיפה פולטות כ-2,000 טון תחמוצות גופרית, ועוד עשרות קילוגרמים של מתכות רעילות כגון כרום, קדמיום, כספית, וארסן, זיהום זה מצטרף לזיהום אוויר ממקורות נוספים במפרץ (התעשייה פטרוכימית, חוות המכלים ותחבורה), הגורמים לעודף תחלואה ולתמותה באזור המפרץ.

יש לציין, כי מדינת ישראל הצטרפה לאמנת מרפול  ב-1983, אך בשל סיבות בלתי ברורות טרם חתמה על נספח 6 שפורסם ב-1997, ונכנס לתוקף ב-2005. מכאן, שישראל מעכבת את יישום הנספח מזה 12 שנה, וגורמת בכך לפגיעה בבריאות תושבי חיפה ואשדוד, בבריאות הימאים, וגורמת לזיהום הים והחופים (חלק מהפליטות שוקעות בים).

כאמור, החלטת ממשלה "תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה", מ-6 בספטמבר 2015 קובעת שעל משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה לקבוע בתקנות חובות על הפעלת כלי שיט, בהתאם לאמור בנספח השישי לאמנה הבינלאומית למניעת זיהום ים מכלי שיט (1973) וכי התקנות יועברו לאישור הכנסת עד ליום 31 לדצמבר 2017. כדי לעמוד בתאריך יעד זה מוטל על משרדך לפעול בנושא כבר עתה.